خانه / همه موضوعات

همه موضوعات

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل

  عنوان: تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل   چکیده خانواده و تکالیف متقابل والدین و فرزندان نسبت به یکدیگر اساس اجتماع و به عقیده جامعه شناسان یکی از عوامل ایجاد تمدن است. رشد و پرورش افراد در خانواده پایه گذاری شده است و …

مشاهده بیشتر

دانلود پایان نامه با عنوان تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن

تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن در دهه­های اخیر فعالیت­هایی در سطح جهان صورت گرفته است تا با پدیده «تغییرات اقلیمی زمین» و پیامدهای نامطلوب آن مقابله گردد. این بدان دلیل است که تغییرات نامطلوب اقلیمی چالشی برای همه …

مشاهده بیشتر

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل­ونقل دریایی

عنوان: تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل­ونقل دریایی چکیده: حمل و نقل از طریق دریا را می­توان در قالب دو عقد حمل و نقل دریایی و اجاره کشتی بررسی کرد. ماده ۵۵ قانون دریایی ایران به پیروی از کنوانسیون بروکسل به بیان موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدی در …

مشاهده بیشتر

دانلود پایان نامه با عنوان بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی (سازمان ملل متحد)

عنوان بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی (سازمان ملل متحد) فهرست مطالب عنوان                                                                                                   صفحه چکیده……………………………………………………………………………………………………………. ۱ مقدمه الف: طرح مساله و موضوع اصلی پژوهش………………………………………………………………. ۲ ب: اهداف و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………….. ۳ پ: سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۳ ث: فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………. ۴ …

مشاهده بیشتر

دانلود پایان نامه با عنوان بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

عنوان:   بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران فهرست مطالب عناوین                                           صفحه بخش اول کلیات تحقیق چکیده…………………………………….. خ مقدمه…………………………………….. د بیان مسئله ……………………………….. ز هدف وکاربرد تحقیق …………………………. ز پرسش اصلی تحقیق……………………………. س فرضیه ها………………………………….. س روش تحقیق÷………………………………… س …

مشاهده بیشتر

پایان نامه ارشد با عنوان بررسی تطبیقی حقوق مهاجرت کانادا با حقوق بین الملل مهاجرت

  عنوان: بررسی تطبیقی حقوق مهاجرت کانادا با حقوق بین الملل مهاجرت فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                  صفحه چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. ۲ فصل اول کلیات و مفاهیم ۱-۱٫ قسمت اول: تاریخچه و مفهوم مهاجرت ………………………………………………………………………. ۶ ۱-۱-۱٫ مبحث الف: مهاجرت از گذشته تاکنون …………………………………………………………………….. ۷ ۱-۱-۲٫ مبحث ب: حقوق …

مشاهده بیشتر

دانلود پایان نامه با عنوان بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

  عنوان بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ۱ مقدمه ۲ ضرورت و هدف پژوهش ۵ سوالات پژوهش ۶ فرضیه های پژوهش ۶ روش تحقیق ۶ ساختار پژوهش ۷ بخش اول: کلیات ۸ فصل اول: تاریخچه پناهندگی ۹ مبحث اول: سنت …

مشاهده بیشتر

پایان نامه ارشد با عنوان بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه­ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین

عنوان: بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه­ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین چکیده“بررسی تطبیقی تأثیر شرط اجل در عقد بیع؛ مقایسه­ی تطبیقی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا”، در درجه­ی نخست در صدد بیان آثار شرط اجل بر تعهدات و …

مشاهده بیشتر

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان توانمندسازی کنوانسیون های زیست محیطی در گستره اکوسیستم های آبی از دیدگاه حقوق بین الملل محیط زیست

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین الملل عنوان توانمندسازی کنوانسیون های زیست محیطی در گستره اکوسیستم های آبی از دیدگاه حقوق بین الملل محیط زیست     چکیده ساختار اغلب زیستگاهها و اکوسیستم های آبی به سبب ورود انواع منابع آلودگی و فعالیت های بشری، …

مشاهده بیشتر

پایان نامه ارشد با عنوان مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش حقوق تجارت بین­الملل عنوان مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی     فهرست مطالب چکیده ۱ مقدمه ۳ ۱ـ بیان مسأله ۴ ۲ـ پیشینه پژوهش ۶ ۳ـ سؤالات تحقیق ۹ ۴ـ فرضیه‌های تحقیق ۹ …

مشاهده بیشتر