دانلود پایان نامه با عنوان مبارزه با فساد اقتصادی و بررسی کنوانسیون های مریدا و ۲۰۰۷

عنوان: مبارزه با فساد اقتصادی و بررسی کنوانسیون های مریدا و ۲۰۰۷ چکیده یکی از آسیب‏های مهمی که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می‏دهد، پدیده‏ی فساد و جرم اقتصادی است. این موضوع به خصوص در مورد کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری است …

دانلود پایان نامه با عنوان حمایت حقوقی و قضائی از معلولان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

  عنوان حمایت حقوقی و قضائی از معلولان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت   فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ۱ مقدمه ۳ ‌أ-بیان مسئله……..  ۳ ‌ب-سؤالات تحقیق……… ۸ ‌ج-فرضیه‏های تحقیق.. ۸ ‌د-پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸ ۱- تحقیقات داخلی. ۸ ۲- تحقیقات خارجی. ۱۲ ه- اهمیت و …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل

  عنوان: تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل   چکیده خانواده و تکالیف متقابل والدین و فرزندان نسبت به یکدیگر اساس اجتماع و به عقیده جامعه شناسان یکی از عوامل ایجاد تمدن است. رشد و پرورش افراد در خانواده پایه گذاری شده است و …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن

تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن در دهه­های اخیر فعالیت­هایی در سطح جهان صورت گرفته است تا با پدیده «تغییرات اقلیمی زمین» و پیامدهای نامطلوب آن مقابله گردد. این بدان دلیل است که تغییرات نامطلوب اقلیمی چالشی برای همه …

پایان نامه ارشد با عنوان تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل­ونقل دریایی

عنوان: تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل­ونقل دریایی چکیده: حمل و نقل از طریق دریا را می­توان در قالب دو عقد حمل و نقل دریایی و اجاره کشتی بررسی کرد. ماده ۵۵ قانون دریایی ایران به پیروی از کنوانسیون بروکسل به بیان موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدی در …

دانلود پایان نامه با عنوان بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی (سازمان ملل متحد)

عنوان بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی (سازمان ملل متحد) فهرست مطالب عنوان                                                                                                   صفحه چکیده……………………………………………………………………………………………………………. ۱ مقدمه الف: طرح مساله و موضوع اصلی پژوهش………………………………………………………………. ۲ ب: اهداف و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………….. ۳ پ: سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۳ ث: فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………. ۴ …

پایان نامه ارشد با عنوان بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

عنوان:   بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران فهرست مطالب عناوین                                           صفحه بخش اول کلیات تحقیق چکیده…………………………………….. خ مقدمه…………………………………….. د بیان مسئله ……………………………….. ز هدف وکاربرد تحقیق …………………………. ز پرسش اصلی تحقیق……………………………. س فرضیه ها………………………………….. س روش تحقیق÷………………………………… س …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تطبیقی حقوق مهاجرت کانادا با حقوق بین الملل مهاجرت

  عنوان: بررسی تطبیقی حقوق مهاجرت کانادا با حقوق بین الملل مهاجرت فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                  صفحه چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. ۲ فصل اول کلیات و مفاهیم ۱-۱٫ قسمت اول: تاریخچه و مفهوم مهاجرت ………………………………………………………………………. ۶ ۱-۱-۱٫ مبحث الف: مهاجرت از گذشته تاکنون …………………………………………………………………….. ۷ ۱-۱-۲٫ مبحث ب: حقوق …

پایان نامه ارشد با عنوان بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

  عنوان بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ۱ مقدمه ۲ ضرورت و هدف پژوهش ۵ سوالات پژوهش ۶ فرضیه های پژوهش ۶ روش تحقیق ۶ ساختار پژوهش ۷ بخش اول: کلیات ۸ فصل اول: تاریخچه پناهندگی ۹ مبحث اول: سنت …

دانلود پایان نامه با عنوان بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه­ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین

عنوان: بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه­ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین چکیده“بررسی تطبیقی تأثیر شرط اجل در عقد بیع؛ مقایسه­ی تطبیقی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا”، در درجه­ی نخست در صدد بیان آثار شرط اجل بر تعهدات و …