دانلود پایان نامه با عنوان تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل­ونقل دریایی

عنوان: تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل­ونقل دریایی چکیده: حمل و نقل از طریق دریا را می­توان در قالب دو عقد حمل و نقل دریایی و اجاره کشتی بررسی کرد. ماده ۵۵ قانون دریایی ایران به پیروی از کنوانسیون بروکسل به بیان موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدی در …

دانلود پایان نامه با عنوان اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن با نگرشی در حقوق ایران و اسناد بین المللی

عنوان: اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن با نگرشی در حقوق ایران و اسناد بین المللی استاد راهنما: فهرست مطالب عنوان                                                        صفحه چکیده                                                                                                                       ۱ مقدمه                                                                                                                        ۲ فصل اول : داوری و تابعیت                                                                                           ۱۰ مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم                                                                                    …