پایان نامه ارشد با عنوان تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل­ونقل دریایی

عنوان: تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل­ونقل دریایی چکیده: حمل و نقل از طریق دریا را می­توان در قالب دو عقد حمل و نقل دریایی و اجاره کشتی بررسی کرد. ماده ۵۵ قانون دریایی ایران به پیروی از کنوانسیون بروکسل به بیان موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدی در …

دانلود پایان نامه با عنوان بررسی شیوه های جبران خسارت در حوادث دریایی و کارآمدی آنها

  موضوع: بررسی شیوه های جبران خسارت در حوادث دریایی و کارآمدی آنها فهرست     عنوان                                                                                                                                                            صفحه چکیده..………………………………………………………………………………………………………………………………..۱                                                                                                                                                                          اختصارات……………………………………………………………………………………………………………………………..۱                                                                                                                                                                          مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۳   اختصارات……………………………………………………………………………………………………………………………..۳     بخش اول کلیات و تعاریف   فصل اول: واژه شناسی خسارت……………………………………………………………………………………………….۸ فصل دوم: انواع خسارت………………………………………………………………………………………………………۱۱ فصل سوم: مفهوم جبران خسارت……………………………………………………………………………………………۱۴ فصل چهارم: جبران خسارت در اسناد و …

پایان نامه ارشد با عنوان پردیس دریایی منطقه ژئوپارک قشم با تأکید بر معماری بیونیک

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)   رشته معماری     عنوان پردیس دریایی منطقه ژئوپارک قشم با تأکید بر معماری بیونیک   فهرست مطالب     عنوان                                                                                                      صفحه   فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………. ۲ ۱-۲- بیان مسئله…………………………………………………………………………….. ۳ ۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………. …