خانه / همه موضوعات

همه موضوعات

پایان نامه ارشد با عنوان تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل­ونقل دریایی

عنوان: تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل­ونقل دریایی چکیده: حمل و نقل از طریق دریا را می­توان در قالب دو عقد حمل و نقل دریایی و اجاره کشتی بررسی کرد. ماده ۵۵ قانون دریایی ایران به پیروی از کنوانسیون بروکسل به بیان موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدی در …

مشاهده بیشتر

پایان نامه ارشد با عنوان بررسی شیوه های جبران خسارت در حوادث دریایی و کارآمدی آنها

  موضوع: بررسی شیوه های جبران خسارت در حوادث دریایی و کارآمدی آنها فهرست     عنوان                                                                                                                                                            صفحه چکیده..………………………………………………………………………………………………………………………………..۱                                                                                                                                                                          اختصارات……………………………………………………………………………………………………………………………..۱                                                                                                                                                                          مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۳   اختصارات……………………………………………………………………………………………………………………………..۳     بخش اول کلیات و تعاریف   فصل اول: واژه شناسی خسارت……………………………………………………………………………………………….۸ فصل دوم: انواع خسارت………………………………………………………………………………………………………۱۱ فصل سوم: مفهوم جبران خسارت……………………………………………………………………………………………۱۴ فصل چهارم: جبران خسارت در اسناد و …

مشاهده بیشتر