پایان نامه ارشد با عنوان مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل خسارات در حقوق ایران 

مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل خسارات در حقوق ایران      چکیده:       اتومبیل همراه با امکانات نوینی که از نظر حمل ونقل و ترابری در اختیار بشر قرار داده است خطرات گوناگونی را نیز برای بشر پیش آورد. در مقابل این خطرات، مسئولیت مدنی …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان معامله اعضاء بدن انسان در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان

  معامله اعضاء بدن انسان در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان چکیده   پیشرفت های روزافزون علم پزشکی و تحولات بنیادین در آن، موجب حدوث موضوعات نوظهوری در عرصه های مرتبط با دانش پزشکی از جمله علم حقوق شده است. در این زمینه تحولات …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی

  عنوان: مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی   فهرست مطالب:   چکیده: ۱ مقدمه. ۲ فصل اول ـ مفاهیم و مبانی.. ۶ مبحث اول: مفهوم و مبانی حمایت از حریم خصوصی.. ۶ گفتار اوّل ـ مفهوم حریم خصوصی.. ۶ الف ـ معنای لغوی حریم خصوصی.. ۸ ب ـ …

پایان نامه ارشد با عنوان مبنا و ماهیت تعهد طبیعی در فقه و حقوق

  عنوان : مبنا و ماهیت تعهد طبیعی در فقه و حقوق چکیده : ماده ۲۶۶ قانون مدنی در مبحث « وفای به عهد » از تعهداتی سخن می گوید که « برای متعهد له قانونا” حق مطالبه نمی باشد » در واقع طبق این ماده با وجود اینکه متعهد …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها

عنوان پایان نامه: ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها   چکیده    در حقوق ایران به تعلیق در ایجاد و اثر عقد، و همچنین انفساخ قهری ناشی از حکم قانونگذار اشاره شده است؛ اما تعلیق در انحلال عقد و انفساخ ناشی از تراضی (شرط فاسخ) و اینکه آیا طرفین می …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات

عنوان قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات فهرست مطالب عنوان                                                                                                  صفحه   مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۲ الف: بیان مسئله وضرورت تحقیق……………………………………………………………………….. ۲ ب: سوالات اصلی تحقیق………………………………………………………………………………….. ۳ ج: فرضیات…………………………………………………………………………………………………… ۳ د: پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۳ ه: روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۳ و: اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۴ ز: ساماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۴ فصل نخست: مفاهیم و کلیات………………………………………………………………………….. ۷ …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان شرط ضمان امین

  شرط ضمان امین چکیده اشخاص به موجب قانون، قرارداد یا حکم دادگاه نسبت به مال دیگری امین تلقی می­گردند؛ مانند مستاجر، مستودع، مستعیر و … . یکی از موضوعات قابل بررسی در این زمینه، شرط ضمان امین می­باشد؛ زیرا در بسیاری از معاملات امانی، ضمان امین شرط می­شود؛ بنابراین …

پایان نامه ارشد با عنوان شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادها

  شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادها چکیده   شاکله ایجاد مسئولیت قراردادی، نقض تعهدات قراردادی یا شروط ضمن آن قرارداد می باشد. اما گاه طرفین قرارداد، به صورت شرط ضمن عقد یا به صورت قراردادی، مسئولیت خویش را کاهش داده یا به طور کلی ساقط می …

پایان نامه ارشد با عنوان شرایط صحت شروط ضمن عقد و شرط نتیجه -.مطالعه تطبیقی شرط نتیجه باحقوق فرانسه

شرایط صحت شروط ضمن عقد و شرط نتیجه -.مطالعه تطبیقی شرط نتیجه باحقوق فرانسه مقدمه شرط یکی از پر کاربرد ترین موجودات حقوقی است به نحوی که اغلب نمی توان قراردادی یافت که در آن شرط ضمن عقدی وجود نداشته باشد . به دنبال استعمال فراوان یک موجود حقوقی پرسشهای …

پایان نامه ارشد با عنوان سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی و حقوق حاکم بر آن

  عنوان پایان نامه سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی و حقوق حاکم بر آن   فهرست مطالب ______________________________________________________________ عنوان                                                                                                                          صفحه چکیده. …………………………………………………………………………………………………………………………۱ مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………………۲ ۱- فصل اول: کلیات سرمایه گذاری…………………………………………………………………… ۶ ۱-۱ کلیات سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………. ۶……. ۱-۱-۱ تعریف سرمایه گذاری……………………………………………………………………………… ۶ ۲-۱-۱ انواع و شیوه های سرمایه …