تبیین اصول و مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت، گات، گاتس، تریپس و …

    عنوان تبیین اصول و مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت، گات، گاتس، تریپس و … فهرست مطالب   عنوان                                                                                                          صفحه چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲ الف) بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳ […]

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان آثار حقوقی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر بهره برداری و عرضه جهانی نفت

  موضوع: آثار حقوقی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر بهره برداری و عرضه جهانی نفت   فهرست اجمالی مطالب پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………………………….(۱۸-۱۶) طرح اجرایی رساله……………………………………………………………………………………………………………..(۳۸-۱۹) بخش اوّل: سازمان جهانی تجارت و […]

پایان نامه ارشد با عنوان تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل     موضوع : تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت -گات-   فهرست اجمالی عنوان                                                                                                                                                    صفحه مقدمه……………………………………………………………………………………………… […]