دانلود پایان نامه با عنوان تجارت خدمات در حقوق ایران و موافقتنامه عمومی تجارت خدمات

  تجارت خدمات در حقوق ایران و موافقتنامه عمومی تجارت خدمات                                                                               …

تبیین اصول و مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت، گات، گاتس، تریپس و …

    عنوان تبیین اصول و مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت، گات، گاتس، تریپس و … فهرست مطالب   عنوان                                                                                                          صفحه چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲ الف) بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳ ب) سوابق پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴ ج) اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴ د)سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵ ه) فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵   فصل نخست: آشنایی با …

دانلود پایان نامه با عنوان آثار حقوقی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر بهره برداری و عرضه جهانی نفت

  موضوع: آثار حقوقی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر بهره برداری و عرضه جهانی نفت   فهرست اجمالی مطالب پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………………………….(۱۸-۱۶) طرح اجرایی رساله……………………………………………………………………………………………………………..(۳۸-۱۹) بخش اوّل: سازمان جهانی تجارت و جایگاه آن در حوزه نفت.……………………………………….(۱۳۶-۳۹) فصل اوّل: نفت یک کالای راهبردی استثنایی…………………………………………………………………(۵۵-۴۰) فصل دوّم: دور نمای کلی سازمان جهانی تجارت…………………………………………………………….(۷۰-۵۶) …

دانلود پایان نامه با عنوان تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل     موضوع : تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت -گات-   فهرست اجمالی عنوان                                                                                                                                                    صفحه مقدمه……………………………………………………………………………………………… ۱ بخش اول- کلیات تعهدات منع تبعیض در حقوق تجارت بین­الملل ….. ۵ گفتار اول– تاریخچه تعهدات منع تبعیض ……………………………………… …