خانه / همه موضوعات

همه موضوعات

پایان نامه ارشد با عنوان تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل­ونقل دریایی

عنوان: تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل­ونقل دریایی چکیده: حمل و نقل از طریق دریا را می­توان در قالب دو عقد حمل و نقل دریایی و اجاره کشتی بررسی کرد. ماده ۵۵ قانون دریایی ایران به پیروی از کنوانسیون بروکسل به بیان موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدی در …

مشاهده بیشتر

پایان نامه ارشد با عنوان تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران

عنوان: تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران فهرست مطالب عنوان                                                                                                                             شماره صفحه چکیده ۱ مقدمه. ۲ بیان مسئله. ۸ سوالات تحقیق.. ۸ فرضیه ها ۸ اهداف تحقیق.. ۹ روش تحقیق.. ۹ پیشینه تحقیق.. ۱۰ ساختار تحقیق.. ۱۲ فصل اول: تاریخچه صنعت نفت… ۱۳ ۱ـ۱ …

مشاهده بیشتر

پایان نامه ارشد با عنوان بررسی نامزدی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و انگلیس

عنوان بررسی نامزدی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و انگلیس فهرست مطالب چکیده ۱۳ مقدمه. ۱۴ بیان مسأله و سوالهای تحقیق. ۱۵ سابقه و ضرورت تحقیق. ۱۶ روش تحقیق. ۱۶ طرح تحقیق. ۱۶ اهداف تحقیق. ۱۷ نتایج مورد انتظار. ۱۷ فصل اول : کلیات ۱-۱-مفهوم …

مشاهده بیشتر

پایان نامه ارشد با عنوان بررسی ماهیت حق فسخ ناشی از تخلف در تعهدات اصلی قرارداد

     عنوان: بررسی ماهیت حق فسخ ناشی از تخلف در تعهدات اصلی قرارداد فهرست مطالب عنوان                                                                                    صفحه   مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..۲ فصل اول : کلیات مبحث اول: تعاریف …………………………………………………………………………………………………………..۱۰ گفتار اول: تعریف حق ……………………………………………………………………………………………………۱۰ الف: حق در لغت …………………………………………………………………………………………………….  ۱۰ ب: حق در اصطلاح ………………………………………………………………………………………………..۱۱ گفتار دوم: تعریف فسخ ………………………………………………………………………………………………….۱۲ …

مشاهده بیشتر

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی فقهی و حقوقی مبنای اعمال خیار

  بررسی فقهی و حقوقی مبنای اعمال خیار فهرست مطالب عنوان                                                                                                                      صفحه مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ۱ بخش اول: کلیات………………………………………………………… ۴ فصل اول: مفهوم عقد و اقسام آن…………………………………………………. … ۵ مبحث اول: مفهوم عقد…………………………………………………………………… …. ۶ گفتار اول: مفهوم لغوی عقد……………………………………………………………………………………. ….. ۶ گفتار دوم: مفهوم عقد در فقه امامیه…………………………………………………………………………     ۶ …

مشاهده بیشتر

دانلود پایان نامه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی اوراق استصناع

  عنوان : بررسی فقهی و حقوقی اوراق استصناع   فهرست مطالب چکیده ۱ فصل اول: کلیات و مفاهیم. ۲ مقدمه ۳ بیان مسئله. ۵ سوابق تحقیقات انجام شده درباره موضوع. ۶ فرضیه ها ۷ اهداف تحقیق.. ۷ هدف کاربردی.. ۷ نوع روش تحقیق.. ۸ روش گرد آوری اطلاعات ۸ …

مشاهده بیشتر

دانلود پایان نامه با عنوان بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربا و شبهات آن و ارائه راهکار (مطالعه موردی بانک ملی ایران)

رساله دوره دکترای تخصصی فقه ومبانی حقوق اسلامی عنوان بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربا و شبهات آن و ارائه راهکار (مطالعه موردی بانک ملی ایران)     “فهرست مطالب” فصل اول: کلیات و مفاهیم. ۱ مقدمه. ۲ انگیزه پژوهش… ۵ اهداف تحقیق.. ۶ هدف پژوهش… ۶ …

مشاهده بیشتر

دانلود پایان نامه با عنوان بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه­ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین

عنوان: بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه­ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین چکیده“بررسی تطبیقی تأثیر شرط اجل در عقد بیع؛ مقایسه­ی تطبیقی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا”، در درجه­ی نخست در صدد بیان آثار شرط اجل بر تعهدات و …

مشاهده بیشتر

دانلود پایان نامه با عنوان بررسی بیمه اتکایی و ماهیت حقوقی آن

  بررسی بیمه اتکایی و ماهیت حقوقی آن چکیده                                                                                             ۱ مقدمه                                                                                               ۲ فصل نخست مبحث نخست- تاریخچه بیمه اتکایی                                                         ۷ مبحث دوم- تعریف و مفهوم عقد بیمه اتکایی                                             ۱۰ مبحث سوم- قلمرو قرارداد عقد بیمه اتکایی                                                ۱۱ گفتار نخست- قلمرو عقد بیمه اتکایی از لحاظ نوع تحصیل معاملات بیمه ای …

مشاهده بیشتر

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی اعتبار قراردادهای الکترونیکی با نگاه تطبیقی به قانون ایالات متحده آمریکا

  موضوع : بررسی اعتبار قراردادهای الکترونیکی با نگاه تطبیقی به قانون ایالات متحده آمریکا عنوان                                                                                                                  صفحه چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱ طرح تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………۲   فصل اول بررسی شرایط تشکیل قراردادهای الکترونیکی مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶ ۱-۱-قصد طرفین…………………………………………………………………………………………………………………………۷ ۱-۱-۱- معنا و مفهوم قصد و رضا………………………………………………………………………………………………..۸ ۱-۱-۱-۱-رضا…………………………………………………………………………………………………………………………….۸ ۱-۱-۱-۲-قصد…………………………………………………………………………………………………………………………….۸ ۱-۲-معنا و مفهوم داده پیام……………………………………………………………………………………………………………۹ ۱ -۲-۱- اعتبار داده پیام …

مشاهده بیشتر