خانه / همه موضوعات

همه موضوعات

پایان نامه ارشد با عنوان قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه قانونی جدید تجارت

قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه قانونی جدید تجارت فهرست مطلب چکیده ۱ ۱) بیان مسأله اساسی تحقیق. ۲ ۲) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۲ ۳) مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۳ ۴) جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق. ۳ ۵) اهداف مشخص تحقیق. ۳ ۶) سؤالات تحقیق. ۴ ۷) …

مشاهده بیشتر

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادها

  شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادها چکیده   شاکله ایجاد مسئولیت قراردادی، نقض تعهدات قراردادی یا شروط ضمن آن قرارداد می باشد. اما گاه طرفین قرارداد، به صورت شرط ضمن عقد یا به صورت قراردادی، مسئولیت خویش را کاهش داده یا به طور کلی ساقط می …

مشاهده بیشتر

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی و حقوق حاکم بر آن

  عنوان پایان نامه سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی و حقوق حاکم بر آن   فهرست مطالب ______________________________________________________________ عنوان                                                                                                                          صفحه چکیده. …………………………………………………………………………………………………………………………۱ مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………………۲ ۱- فصل اول: کلیات سرمایه گذاری…………………………………………………………………… ۶ ۱-۱ کلیات سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………. ۶……. ۱-۱-۱ تعریف سرمایه گذاری……………………………………………………………………………… ۶ ۲-۱-۱ انواع و شیوه های سرمایه …

مشاهده بیشتر

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان جایگاه حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی

  عنوان جایگاه حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی فهرست عنوان صفحه   چکیده                                                                                                                     ۱ مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲ فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………………………………………… ۷ مبحث اول: اصل حسن نیت………………………………………………………………………………………………………. ۸ گفتار اول: تبیین مفهومی حسن نیت……………………………………………………………………………………………. ۸ بند اول: مفهوم حسن نیت …………………………………………………………………………………………………………. ۸ بند دوم: حسن نیت در فرهنگ های …

مشاهده بیشتر

پایان نامه ارشد با عنوان تعهد به دادن اطلاعات در نظام حقوقی ایران و کامن‌لو

  تعهد به دادن اطلاعات در نظام حقوقی ایران و کامن‌لو چکیده     سرعت رشد اطلاعات و پیچیدگی محصولات صنعتی دانستن را به نیاز اساسی همه اقشار جامعه تبدیل نموده است به گونه ای که در اغلب اوقات این مسئله با جان وسلامتی افراد سرو کار دارد .موضوع این …

مشاهده بیشتر

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل­ونقل دریایی

عنوان: تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل­ونقل دریایی چکیده: حمل و نقل از طریق دریا را می­توان در قالب دو عقد حمل و نقل دریایی و اجاره کشتی بررسی کرد. ماده ۵۵ قانون دریایی ایران به پیروی از کنوانسیون بروکسل به بیان موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدی در …

مشاهده بیشتر

دانلود پایان نامه با عنوان تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران

عنوان: تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران فهرست مطالب عنوان                                                                                                                             شماره صفحه چکیده ۱ مقدمه. ۲ بیان مسئله. ۸ سوالات تحقیق.. ۸ فرضیه ها ۸ اهداف تحقیق.. ۹ روش تحقیق.. ۹ پیشینه تحقیق.. ۱۰ ساختار تحقیق.. ۱۲ فصل اول: تاریخچه صنعت نفت… ۱۳ ۱ـ۱ …

مشاهده بیشتر

پایان نامه ارشد با عنوان بررسی نامزدی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و انگلیس

عنوان بررسی نامزدی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و انگلیس فهرست مطالب چکیده ۱۳ مقدمه. ۱۴ بیان مسأله و سوالهای تحقیق. ۱۵ سابقه و ضرورت تحقیق. ۱۶ روش تحقیق. ۱۶ طرح تحقیق. ۱۶ اهداف تحقیق. ۱۷ نتایج مورد انتظار. ۱۷ فصل اول : کلیات ۱-۱-مفهوم …

مشاهده بیشتر

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی ماهیت حق فسخ ناشی از تخلف در تعهدات اصلی قرارداد

     عنوان: بررسی ماهیت حق فسخ ناشی از تخلف در تعهدات اصلی قرارداد فهرست مطالب عنوان                                                                                    صفحه   مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..۲ فصل اول : کلیات مبحث اول: تعاریف …………………………………………………………………………………………………………..۱۰ گفتار اول: تعریف حق ……………………………………………………………………………………………………۱۰ الف: حق در لغت …………………………………………………………………………………………………….  ۱۰ ب: حق در اصطلاح ………………………………………………………………………………………………..۱۱ گفتار دوم: تعریف فسخ ………………………………………………………………………………………………….۱۲ …

مشاهده بیشتر

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی فقهی و حقوقی مبنای اعمال خیار

  بررسی فقهی و حقوقی مبنای اعمال خیار فهرست مطالب عنوان                                                                                                                      صفحه مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ۱ بخش اول: کلیات………………………………………………………… ۴ فصل اول: مفهوم عقد و اقسام آن…………………………………………………. … ۵ مبحث اول: مفهوم عقد…………………………………………………………………… …. ۶ گفتار اول: مفهوم لغوی عقد……………………………………………………………………………………. ….. ۶ گفتار دوم: مفهوم عقد در فقه امامیه…………………………………………………………………………     ۶ …

مشاهده بیشتر