خانه / همه موضوعات

همه موضوعات

دانلود پایان نامه با عنوان چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق

  عنوان: چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق  چکیده:        قرارداد اجاره­ی اشخاص بعد از عقد بیع از پرکاربرد­ترین عقود محسوب می‌شود و به همین دلیل، بروز اختـلاف در این عقد اجتناب ناپذیر است. اما با شناسایی اختلافات می­توان تا حدود زیادی از بروز آن­ها …

مشاهده بیشتر

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل­ونقل دریایی

عنوان: تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل­ونقل دریایی چکیده: حمل و نقل از طریق دریا را می­توان در قالب دو عقد حمل و نقل دریایی و اجاره کشتی بررسی کرد. ماده ۵۵ قانون دریایی ایران به پیروی از کنوانسیون بروکسل به بیان موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدی در …

مشاهده بیشتر

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران

دانشکده الهیات و معارف اسلامی پایان‌ نامه کارشناسی ارشد در رشته ی الهیات )فقه و مبانی حقوق اسلامی )   عنوان‌ بررسی تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران     چکیده: اجاره جایگاه خاصی در میان عقود دارد ودر زمینه های مختلف اجتماعی و اقتصادی نقش …

مشاهده بیشتر

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان آثار و احکام متّرتب بر فسخ، اقاله و انفساخ عقود از نظر فقه و حقوق موضوعه با تأکید بر نظر امام خمینی (ره)

دانشگاه قم دانشکده الهیات و معارف اسلامی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی عنوان: آثار و احکام متّرتب بر فسخ، اقاله و انفساخ عقود از نظر فقه و حقوق موضوعه با تأکید بر نظر امام خمینی (ره)     چکیده: در جامعه اسلامی، معاملات و به‌خصوص …

مشاهده بیشتر

پایان نامه ارشد با عنوان عقد استصناع در حقوق ایران

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش خصوصی عنوان عقد استصناع در حقوق ایران     فهرست عنوان                                                                                                          صفحه چکیده ۱ مقدمه ۲ فهرست نشانه‌های اختصاری. ۸ فصل اول: کلیات و مفاهیم مبحث اول: مفهوم و ارکان عقد استصناع. ۱۱ گفتار اول: مفهوم عقد استصناع. ۱۱ بند …

مشاهده بیشتر

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی عنوان : مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح       چکیده خیار عیب، یکی از خیارات مشترک در عقد نکاح و اجاره است. ولی در هر یک از این عقود، شرایط و احکام خاص دارد. در عقد …

مشاهده بیشتر