پایان نامه ارشد با عنوان جایگاه حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی

  عنوان جایگاه حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی فهرست عنوان صفحه   چکیده                                                                                                                     ۱ مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲ فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………………………………………… ۷ مبحث اول: اصل حسن نیت………………………………………………………………………………………………………. ۸ گفتار […]

پایان نامه ارشد با عنوان تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران

عنوان: تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران فهرست مطالب عنوان                                                                                                                             شماره صفحه چکیده ۱ مقدمه. ۲ بیان مسئله. ۸ سوالات تحقیق.. ۸ فرضیه ها […]

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل)

دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان­نامه برای دریافت کارشناسی ارشد حقوق خصوصی   عنوان: قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری  (لیسانس و واگذاری کامل)     […]

دانلود پایان نامه با عنوان قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید     چکیده معاملات دولتی از نظر توافق و تراضی تفاوتی با قراردادهای خصوصی ندارند اما به دلیل امتیازات […]

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان قراردادهای نفتی بای بک در تولید و قابلیت اعمال آن در صنعت نفت ایران

دانشکده علوم انسانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» گرایش حقوق تجارت بین­الملل موضوع: قراردادهای نفتی بای بک در تولید و قابلیت اعمال آن در صنعت نفت ایران […]

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش خصوصی عنوان: مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی       فهرست مطالب عنوان                                                                                                                             صفحه چکیده ۱ […]