پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان جایگاه حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی

  عنوان جایگاه حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی فهرست عنوان صفحه   چکیده                                                                                                                     ۱ مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲ فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………………………………………… ۷ مبحث اول: اصل حسن نیت………………………………………………………………………………………………………. ۸ گفتار اول: تبیین مفهومی حسن نیت……………………………………………………………………………………………. ۸ بند اول: مفهوم حسن نیت …………………………………………………………………………………………………………. ۸ بند دوم: حسن نیت در فرهنگ های …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد آتی نفت در بورس انرژی

  عنوان تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد آتی نفت در بورس انرژی چکیده بررسی معاملات آتی نفت که مکانیسم آن بر اساس موازین اسلامی ‌باشد، از مسائل مستحدثه در اسلام می‌باشد. نفت یک کالای استراتژیک و سیاسی است، اقتصاد و صنعت دنیا به نفت وابستگی شدید دارد. قراردادهای آتی، قراردادهایی …

پایان نامه ارشد با عنوان تحلیل عمل  به نظریه اقتصادی قراردادها در بانکداری اسلامی

موضوع                تحلیل عمل  به نظریه اقتصادی قراردادها در بانکداری اسلامی چکیده از ابتدای سال ۱۳۶۳ که عملیات بانکداری بدون ربا شروع به کار کرد موافقان و مخالفانی را به صورت علمی و عملی به همراه داشت. پس از آن تاکنون عملیات بانکی به دنبال برقراری قوانین اسلامی در بانک­ها …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل­ونقل دریایی

عنوان: تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل­ونقل دریایی چکیده: حمل و نقل از طریق دریا را می­توان در قالب دو عقد حمل و نقل دریایی و اجاره کشتی بررسی کرد. ماده ۵۵ قانون دریایی ایران به پیروی از کنوانسیون بروکسل به بیان موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدی در …

پایان نامه ارشد با عنوان تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران

عنوان: تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران فهرست مطالب عنوان                                                                                                                             شماره صفحه چکیده ۱ مقدمه. ۲ بیان مسئله. ۸ سوالات تحقیق.. ۸ فرضیه ها ۸ اهداف تحقیق.. ۹ روش تحقیق.. ۹ پیشینه تحقیق.. ۱۰ ساختار تحقیق.. ۱۲ فصل اول: تاریخچه صنعت نفت… ۱۳ ۱ـ۱ …

پایان نامه ارشد با عنوان قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل)

دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان­نامه برای دریافت کارشناسی ارشد حقوق خصوصی   عنوان: قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری  (لیسانس و واگذاری کامل)       چکیده هدف ازاین پژوهش، بررسی و تبیین میزان شمول قواعد عمومی انحلال قراردادها، در انحلال قراردادهای مالکیت فکری(انتقال قطعی …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید     چکیده معاملات دولتی از نظر توافق و تراضی تفاوتی با قراردادهای خصوصی ندارند اما به دلیل امتیازات عمومی که دولت در این نوع قراردادها دارد و برای رفع نیازهای جامعه و منافع عمومی منعقد می شود.             در …

پایان نامه ارشد با عنوان قراردادهای نفتی بای بک در تولید و قابلیت اعمال آن در صنعت نفت ایران

دانشکده علوم انسانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» گرایش حقوق تجارت بین­الملل موضوع: قراردادهای نفتی بای بک در تولید و قابلیت اعمال آن در صنعت نفت ایران       فهرست مطالب چکیده ۱ مقدمه ۲ بیان مسأله ۱۰ پرسش اصلی تحقیق ۱۰ فرضیه ها ۱۰ اهداف …

پایان نامه ارشد با عنوان مبانی و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری

پایان نامه برای  دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش خصوصی   عنوان مبانی و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری   فهرست چکیده ۱ مقدمه ۲ فصل اول- مفاهیم و مبانی: ۷ مبحث اول- مفاهیم: ۷ گفتار اول- تعریف ثمن: ۷ الف- تعریف لغوی ثمن: ۷ ب- …

پایان نامه ارشد با عنوان مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش خصوصی عنوان: مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی       فهرست مطالب عنوان                                                                                                                             صفحه چکیده ۱ فصل اول:کلیات تحقیق. ۲ ۱-۱- مقدمه ۳ ۱-۲- بیان مسأله اساسی. ۴ ۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۶ ۱-۴- …