دانلود پایان نامه با عنوان تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل­ونقل دریایی

عنوان: تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل­ونقل دریایی چکیده: حمل و نقل از طریق دریا را می­توان در قالب دو عقد حمل و نقل دریایی و اجاره کشتی بررسی کرد. ماده ۵۵ قانون دریایی ایران به پیروی از کنوانسیون بروکسل به بیان موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدی در …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان قوه قاهره در نظام های حقوقی مختلف ( ایران، انگلیس، آمریکا، فرانسه)

  قوه قاهره در نظام های حقوقی مختلف ( ایران، انگلیس، آمریکا، فرانسه)     چکیده: در این رساله به بررسی عامل قوه قاهره و تاثیر آن بر قراردادهای تجاری که از موضوعات مهم و شایع دنیای اقتصاد و حقوق امروز است پرداخته شده است و اهمیت این موضوع انجایی …

دانلود پایان نامه با عنوان قوه قاهره در نظام های حقوقی مختلف

قوه قاهره در نظام های حقوقی مختلف   چکیده: در این رساله به بررسی عامل قوه قاهره و تاثیر آن بر قراردادهای تجاری که از موضوعات مهم و شایع دنیای اقتصاد و حقوق امروز است پرداخته شده است و اهمیت این موضوع انجایی متبلور است که از یک طرف دنیای …