پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن

تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن در دهه­های اخیر فعالیت­هایی در سطح جهان صورت گرفته است تا با پدیده […]

پایان نامه ارشد با عنوان بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء

  عنوان :‌ بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء فهرست مطالب عنوان                                                                                                  صفحه چکیده.. ۱ مقدمه:. ۲ بخش اول:کلیات…… ۷ فصل اول: تعاریف اصطلاحات مرتبط و تشریح […]

پایان نامه ارشد با عنوان بررسی مبنای تحولات قانونی راجع به ارث زوجه در حقوق ایران

  عنوان بررسی مبنای تحولات قانونی راجع به ارث زوجه در حقوق ایران فهرست عنوان                                                                                                            صفحه چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱ فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….۲ ۱-۲- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………۵ ۱-۳- ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۶ ۱-۴- […]

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تطبیقی شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و پیشرفته و مسئولیت بین­المللی دولت‌ها در این خصوص

  بررسی تطبیقی شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و پیشرفته و مسئولیت بین­المللی دولت‌ها در این خصوص فهرست مطالب چکیده ۱ فصل اول: کلیات.. ۲ الف) بیان مسئله. […]