پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تبعیضات موجود¬ در تجارت کالا و خدمات و چگونگی جلوگیری از آن

تبعیضات موجود¬ در تجارت کالا و خدمات و چگونگی جلوگیری از آن   مقدمه:   اصول کلی سازمان تجارت جهانی ناظر بر اجرای آن است که در مواد مختلف گات و سازمان تجارت جهانی آمده است، یکی از این اصول اصل پایه گذاری تجارت منصفانه است. شاید بتوان اصول مذکور …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مشخص کردن نحوه انعکاس معلولیت و تصویرسازی از افراد معلول در فیلم‌های منتخب

مشخص کردن نحوه انعکاس معلولیت و تصویرسازی از افراد معلول در فیلم‌های منتخب   چکیده نمی‌توان تاریخ مشخصی برای حضور افراد معلول در جامعه بشری  ذکر کرد، چرا که به نظر می‌رسد این افراد همیشه در تاریخ حضور داشته‌اند لیکن آنچه مشخص بوده است، این است که هرگاه سخنی هم …