پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تبین ، بررسی و تطابق فقهی و حقوقی شاهنامه فردوسی با دین مبین اسلام در بخش اساطیری از پادشاهی کیومرث تا پادشاهی منوچهر

  عنوان: تبین ، بررسی و تطابق فقهی و حقوقی شاهنامه فردوسی با دین مبین اسلام در بخش اساطیری از پادشاهی کیومرث تا پادشاهی منوچهر مقدمه. ۲ فصل اول : […]

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی دین­یاری زرتشتی در دوران گذار (از ورود اسلام به ایران تا انقراض عباسیان)

دانشکده ادیان پایان نامه کارشناسی  ارشد رشته ادیان غیر ابراهیمی عنوان بررسی دین­یاری زرتشتی در دوران گذار (از ورود اسلام به ایران تا انقراض عباسیان)   چکیده­­­  عموما مومنان راستینِ […]