پایان نامه ارشد با عنوان تبین ، بررسی و تطابق فقهی و حقوقی شاهنامه فردوسی با دین مبین اسلام در بخش اساطیری از پادشاهی کیومرث تا پادشاهی منوچهر

  عنوان: تبین ، بررسی و تطابق فقهی و حقوقی شاهنامه فردوسی با دین مبین اسلام در بخش اساطیری از پادشاهی کیومرث تا پادشاهی منوچهر مقدمه. ۲ فصل اول : قوانین جنگ… ۹   1-1لزوم جنگ… ۱۴ ۲-۱جنگ و فطرت انسان. ۱۵ ۳-۱قوانین جنگ در اسلام. ۱۶ ۴-۱آداب جنگ در …

پایان نامه ارشد با عنوان مبانی واحکام فقهی اهانت به مقدسات ادیان آسمانی (زرتشت، یهودیت و مسیحیت) در فقه اسلامی

  پایان‌نامه کارشناسی ارشدرشته فقه و حقوق اسلامی عنوان: مبانی واحکام فقهی اهانت به مقدسات ادیان آسمانی (زرتشت، یهودیت و مسیحیت) در فقه اسلامی   چکیده آنچه امروزه جهان بشری به شدّت به آن نیازمند است، تعامل و گفتگوی ادیان در جهت کم کردن فاصله‌های موجود بین ادیان، تألیف قلوب …

پایان نامه ارشد با عنوان مقایسه و تحلیل مضمون أدعیه مسیحی و أدعیه اسلامی با تأکید بر مزامیر داود و صحیفه سجادیه

  دانشکده ادیان پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته ادیان ابراهیمی     عنوان مقایسه و تحلیل مضمون أدعیه مسیحی و أدعیه اسلامی با تأکید بر مزامیر داود و صحیفه سجادیه         چکیده تحلیل مضمون یکی از مهم­ترین روش­های تحقیق کیفی است که طی آن محقق به جدا­سازی، مفهوم‌بندی، …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی

دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری پایان­نامه کارشناسی ارشد گروه ادیان و عرفان تطبیقی   عنوان بررسی تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی   فهرست مطالب مقدمه. ۱۰ فصل اول. ۱۴ بررسی بسترهای پیدایش مسیحیت و آیین گنوسی.. ۱۴ میراث یهودیت… ۱۵ هلنیسم. ۱۷ ادیان رازباور. ۲۰ آیین میترایی.. …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تطبیقی نظریه تکثرگرایی سروش و وحدت متعالی ادیان نصر

دانشکده الهیات و معارف اسلامی   پایان‌ نامه کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام اسلامی   عنوان: بررسی تطبیقی نظریه تکثرگرایی سروش و وحدت متعالی ادیان نصر   چکیده رساله/پایان نامه: یکی از مهم‌ترین سوالات ما در عرصه معرفت شناسی دینی مسأله پلورالیسم یا کثرت‌گرایی دینی …