دانلود پایان نامه با عنوان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی  مصوبه جدید

  عنوان: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید   فهرست مطالب عنوان                                                                                             صفحه چکیده ………………………………………………………………………………….. ۱ مقدمه……………………………………………………………………………………. ۲   فصل اول ) بررسی مفاهیم ، ارکان و  تحولات حاکم بر مسئولیت کیفری مبحث اول : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری………………………………………… ۱۱ گفتار اول: بررسی تغییرات …

دانلود پایان نامه با عنوان مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران

  عنوان: مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران فهرست مطالب عنوان                                                                                                       صفحه  چکیده تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۱ کلیات تحقیق الف. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۲ ب. موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۳ پ. هدف کلی و آرمانی تحقیق…………………………………………………………………………………. ۴ ت.اهداف جزئی تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۴ ث. پرسش اصلی تحقیق ………………………………………………………………………………………… ۴ ج. فرضیه …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی

  عنوان: راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی فهرست مطالب عنوان                                      صفحه چکیده. ۱ فصل اول:کلیات تحقیق ۱-کلیات تحقیق… ۳ ۱-۱-مقدمه. ۳ ۱-۲-اهداف تحقیق.. ۴ ۱-۳-سئوالات تحقیق.. ۴ ۱-۴-فرضیات تحقیق.. ۵ ۱-۵-پیشینه و سابقه تحقیق.. ۵ ۱-۶-روش تحقیق.. ۶ ۱-۷-ساماندهی تحقیق.. ۶ فصل دوم:مفاهیم و کلیات …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی نقش قرآن و تأثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی

بنام خداوند بزرگ عنوان بررسی نقش قرآن و تأثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی     فصل اول ۱-۱ مقدمه ۲-۱ بیان مسئله ۳-۱ اهداف تحقیق ۴-۱ اهمیت تحقیق ۵-۱ ضرورت تحقیق ۶-۱ سئوالات پژوهش فرضیات پژوهش ۷-۱ تعریف واژگان اساسی تحقیق: فصل دوم ۱-۲ مقدمه ۲-۲ تاریخچه ی  …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون

عنوان تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون   عنوان                                        فهرست                                          صفحه فصل اول- مقدمه. الف-بیان مسئله. ۲ ب- سوالات تحقیق.. ۳ ج- فرضیه های تحقیق.. ۴ د- ضرورت و اهداف تحقیق.. ۴ ه- روش تحقیق.. ۵ و- پیشینه تحقیق.. ۵ فصل دوم–کلیات و مفاهیم. ۸ ۲-۱-تعاریف و مفاهیم …

پایان نامه ارشد با عنوان شیوه های اعتماد سازی مخاطب از نگاه قرآن و سنت پیامبر اکرم(ص)

    پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی     عنوان پایان نامه: شیوه های اعتماد سازی مخاطب از نگاه قرآن و سنت پیامبر اکرم(ص)         چکیده: هدف از این تحقیق  تبیین مفهوم اعتماد و تعیین جایگاه آن از منظر قرآن و …

دانلود پایان نامه با عنوان تاثیر طلاق و اعتیاد والدین در ارتکاب جرایم فرزندان

عنوان تاثیر طلاق و اعتیاد والدین در ارتکاب جرایم فرزندان فهـرست مطــالب عنوان                                                                                            صفحه چکیـده ———————————————————- ۱ فصل اول:کلیات تحقیق مقدمـه———————————————————– ۳ الف) بیان مسئله—————————————————– ۵ ب) پیشینه تحقیق—————————————————- ۶ ج) اهمیت و ضرورت تحقیق——————————————— ۶ د) روش تحقیق —————————————————– ۷ هـ) سوال اصلی—————————————————– ۷ و) فرضیات تحقیق————————————————— …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان پیشگیری از جرم در اسلام و تطبیق آن با دانش جرم شناسی

    عنوان: پیشگیری از جرم در اسلام و تطبیق آن با دانش جرم شناسی فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                                                              صفحه چکیده: ۱ مقدمه: ۲ الف) بیان مسأله: ۲ ب) ضرورت و اهداف… ۳ پیشینه تحقیق: ۴ ه) سؤالات تحقیق: ۵ و) فرضیات تحقیق: ۵ ز) روش تحقیق: ۵ فصل اول: کلیات …

دانلود پایان نامه با عنوان پلیس امنیت مدار و نقش آن در پیشگیری اجتماعی از جرم

  عنوان : پلیس امنیت مدار و نقش آن در پیشگیری اجتماعی از جرم     چکیده پیشگیری اجتماعی توسط پلیس به عنوان متولی امنیت در جامعه  ، با تمرکز پلیس بر روی علل و عوامل اجتماعی مؤثر در وقوع جرم و شناخت آنها جهت درک صحیح از وضعیت محیط …

دانلود پایان نامه با عنوان مبانی سبک زندگی اسلامی در قرآن کریم

دانشکده: علوم قرآنی پایان نامه درجه کارشناسی ارشد رشته علوم قرآنی   عنوان تحقیق: مبانی سبک زندگی اسلامی در قرآن کریم       چکیده:   اسلام به عنوان مجموعه ای از آموزه های وحیانی مبتنی برفطرت انسانی و برخوردار از پشتوانه عقلی و عرفانی، این قابلیت را دارد، تا …