پایان نامه ارشد با عنوان تبعیضات موجود¬ در تجارت کالا و خدمات و چگونگی جلوگیری از آن

تبعیضات موجود¬ در تجارت کالا و خدمات و چگونگی جلوگیری از آن   مقدمه:   اصول کلی سازمان تجارت جهانی ناظر بر اجرای آن است که در مواد مختلف گات و سازمان تجارت جهانی آمده است، یکی از این اصول اصل پایه گذاری تجارت منصفانه است. شاید بتوان اصول مذکور …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ماهیت قراردادهای استفاده از فضای مجازی و آثار آن

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی   عنوان: ماهیت قراردادهای استفاده از فضای مجازی و آثار آن   چکیده: انقلاب صنعتی جدید حقوقدانان را به بررسی مسائل فنی و حقوقی فضای مجازی حاصل از شبکه های رایانه ای در قالب شاخه جدیدی به نام حقوق فناوری اطلاعات سوق داده …