خانه / همه موضوعات

همه موضوعات

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون

عنوان تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون   عنوان                                        فهرست                                          صفحه فصل اول- مقدمه. الف-بیان مسئله. ۲ ب- سوالات تحقیق.. ۳ ج- فرضیه های تحقیق.. ۴ د- ضرورت و اهداف تحقیق.. ۴ ه- روش تحقیق.. ۵ و- پیشینه تحقیق.. ۵ فصل دوم–کلیات و مفاهیم. ۸ ۲-۱-تعاریف و مفاهیم …

مشاهده بیشتر

دانلود پایان نامه با عنوان تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن

تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن در دهه­های اخیر فعالیت­هایی در سطح جهان صورت گرفته است تا با پدیده «تغییرات اقلیمی زمین» و پیامدهای نامطلوب آن مقابله گردد. این بدان دلیل است که تغییرات نامطلوب اقلیمی چالشی برای همه …

مشاهده بیشتر

دانلود پایان نامه با عنوان آیا سازمانهای بین المللی دیگر می توانند با تفسیر منشور و یا حتی خارج از آن دامنه شمول قواعد بین المللی را تغییر دهند

آیا سازمانهای بین المللی دیگر می توانند با تفسیر منشور و یا حتی خارج از آن دامنه شمول قواعد بین المللی را تغییر دهند چکیده امروزه تحریم های بین المللی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی بر کشورها از سوی جامعه جهانی در جهت تعدیل در سیاست ها و …

مشاهده بیشتر

دانلود پایان نامه با عنوان حمایت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجرای آن در قوانین اتحادیه اروپایی

 حمایت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجرای آن در قوانین اتحادیه اروپایی مقدمه و طرح تحقیق.. بخش اول-پیمان اروپایی حقوق بشر و حقوق اتحادیه اروپایی… فصل اول-استناد به پیمان اروپایی حقوق بشر در مقابل دیگر ارگان ها و نهادهای قضایی.. مبحث اول-ساختار و تاریخچه تشکیل اتحادیه اروپا گفتار …

مشاهده بیشتر

دانلود پایان نامه با عنوان بررسی سیره سیاسی امام رضا(ع) از منظر فقه سیاسی شیعه

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)  گرایش: علوم سیاسی عنوان: بررسی سیره سیاسی امام رضا(ع) از منظر فقه سیاسی شیعه فهرست صفحه چکیده                                                                                                   ۱ پیشگفتار                                                                                               ۲ فصل اول-کلیات تحقیق ۱-۱-بیان مساله                                                                                        ۵ ۱-۲-اهمیت موضوع تحقیق                                                                          ۵ ۱-۲-۱-اهمیت تئوریک                                                                              ۶ ۱-۲-۲-اهمیت عملیاتی                                                                               ۶ ۱-۳-سوال اصلی                                                                                        …

مشاهده بیشتر

پایان نامه ارشد با عنوان ماهیت آثار حقوق بشر وضمانت اجرای آن

ماهیت آثار حقوق بشر وضمانت اجرای آن       فهرست فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………..۱ مبحث اول : تعریف حقوق بشر………………………………………………………………………………………………………۲ مبحث دوم : ماهیت حقوق بشر …………………………………………………………………………………………………..۷ مبحث سوم : تاریخچه ی حقوق بشر ……………………………………………………………………………………………۱۱ مبحث چهارم : ادیان و حقوق بشر………………………………………………………………………………………………..۱۶ فصل دوم :حقوق بنیادین بشر ……………………………………………………………………………………………………..۲۰ مبحث اول …

مشاهده بیشتر

پایان نامه ارشد با عنوان نسبت بین حقوق شهروندی و حقوق بشر از منظر امام خمینی

نسبت بین حقوق شهروندی و حقوق بشر از منظر امام خمینی مقدمه:   یکی از موضوعات مطرح در حقوق عمومی، حقوق شهروندی است که از مباحث مهم نظام های دینی و غیر دینی است. حقوق شهروندی، منعکس کننده آرمان جهانی عدالت و جامعه ای است که در آن هر انسانی …

مشاهده بیشتر