تبیین اصول و مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت، گات، گاتس، تریپس و …

    عنوان تبیین اصول و مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت، گات، گاتس، تریپس و … فهرست مطالب   عنوان                                                                                                          صفحه چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲ الف) بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳ […]

پایان نامه ارشد با عنوان جهانی شدن و تحول مطالعات علوم سیاسی

  پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته ی علوم سیاسی   موضوع:                                   جهانی شدن و تحول مطالعات علوم سیاسی                     چکیده هدف اصلی این پایان نامه بررسی […]