پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ضمانت حسن انجام تعهد

    عنوان: ضمانت حسن انجام تعهد فهرست مطالب عنوان                                                                                        صفحه چکیده…………………………………………………………………………………. مقدمه………………………………………………………………………………….. فصل اول: شناخت ضمانت حسن انجام تعهد…………………………………………. ۱ ۱-۱ معانی، مفاهیم و اقسام ضمانت حسن انجام تعهد……………………………….. ۲ ۱-۱-۱ معانی و مفاهیم………………………………………………………………. ۲ ۱-۱-۱-۱ ضمانت…………………………………………………………………… ۲ ۱-۱-۱-۱-۱- تعریف و اوصاف عقد ضمان…………………………………………. ۱-۱-۱-۲ تعهد……………………………………………………………………….. ۲۳ ۱-۱-۱-۳ …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تعهد به دادن اطلاعات در نظام حقوقی ایران و کامن‌لو

  تعهد به دادن اطلاعات در نظام حقوقی ایران و کامن‌لو چکیده     سرعت رشد اطلاعات و پیچیدگی محصولات صنعتی دانستن را به نیاز اساسی همه اقشار جامعه تبدیل نموده است به گونه ای که در اغلب اوقات این مسئله با جان وسلامتی افراد سرو کار دارد .موضوع این …

پایان نامه ارشد با عنوان تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل­ونقل دریایی

عنوان: تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل­ونقل دریایی چکیده: حمل و نقل از طریق دریا را می­توان در قالب دو عقد حمل و نقل دریایی و اجاره کشتی بررسی کرد. ماده ۵۵ قانون دریایی ایران به پیروی از کنوانسیون بروکسل به بیان موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدی در …

دانلود پایان نامه با عنوان بررسی نامزدی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و انگلیس

عنوان بررسی نامزدی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و انگلیس فهرست مطالب چکیده ۱۳ مقدمه. ۱۴ بیان مسأله و سوالهای تحقیق. ۱۵ سابقه و ضرورت تحقیق. ۱۶ روش تحقیق. ۱۶ طرح تحقیق. ۱۶ اهداف تحقیق. ۱۷ نتایج مورد انتظار. ۱۷ فصل اول : کلیات ۱-۱-مفهوم …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک

 عنوان : اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک  عنوان                                                                                                                    صفحه  چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………۲ فصل اول : کلیات ۱-۱- پیشینه تاریخی……………………………………………………………………………………………………………………..۵ ۱-۲- واژه شناسی………………………………………………………………………………………………………………………..۶ ۱-۲-۱- اهلیت…………………………………………………………………………………………………………………………….۶ ۱-۲-۱-۱- اهلیت تمتع…………………………………………………………………………………………………………………۶ ۱-۲-۱-۲- اهلیت استیفاء………………………………………………………………………………………………………………۶ ۱-۲-۲- اهلیت اشخاص……………………………………………………………………………………………………………….۷ ۱-۲-۲-۱- اهلیت شخص حقیقی…………………………………………………………………………………………………..۷ ۱-۲-۲-۲- اهلیت …

دانلود پایان نامه با عنوان ضمانت در تعهدات

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A رشته: حقوق خصوصی   عنوان:  ضمانت در تعهدات     فهرست مطالب عنوان                                                                                                                        صفحه چکیده ۱ فصل اول: کلیات موضوع ۲ ۱-۱- مقدمه ۳ ۲-۱- اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع ۴ ۳-۱- ادبیات یا پیشینه تحقیق ۴ ۴-۱- اهداف تحقیق ۵ ۵-۱- …

پایان نامه ارشد با عنوان ماهیت و شرایط ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : حقوق M.A گرایش : خصوصی موضوع : ماهیت و شرایط ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر   عنوان                                                                                                         صفحه چکیده  ۹ مقدمه  ۱۰ فصل اول : ماهیت ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر  ۱۴ ۱-۱- ماهیت ایفای تعهد در حقوق ایران  …