دانلود پایان نامه با عنوان تبعیضات موجود¬ در تجارت کالا و خدمات و چگونگی جلوگیری از آن

تبعیضات موجود¬ در تجارت کالا و خدمات و چگونگی جلوگیری از آن   مقدمه:   اصول کلی سازمان تجارت جهانی ناظر بر اجرای آن است که در مواد مختلف گات و سازمان تجارت جهانی آمده است، یکی از این اصول اصل پایه گذاری تجارت منصفانه است. شاید بتوان اصول مذکور …