دانلود پایان نامه با عنوان مقایسه فعالیت پاداکسایشی عصاره‌های اتانولی و متانولی ترکیبات فنولی در بخش‌های خوراکی انگور (Vitis vinifera L .) واریته کشمشی قرمز

مقایسه فعالیت پاداکسایشی عصاره‌های اتانولی و متانولی ترکیبات فنولی در بخش‌های خوراکی انگور (Vitis vinifera L .) واریته کشمشی قرمز دانشکده علوم گروه زیست­شناسی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد علوم گیاهی (گرایش فیزیولوژی گیاهی) موضوع: مقایسه فعالیت پاداکسایشی عصاره‌های اتانولی و متانولی ترکیبات فنولی در بخش‌های خوراکی انگور …

دانلود پایان نامه با عنوان مقایسه صحت برخی روش‌های بیزی در استراتژی‌های مختلف ارزیابی ژنومی صفات آستانه‌ای

مقایسه صحت برخی روش‌های بیزی در استراتژی‌های مختلف ارزیابی ژنومی صفات آستانه‌ای دانشکده علوم دامی و شیلات رساله‌ی دکتری رشته­ی ژنتیک و اصلاح دام عنوان رساله: مقایسه صحت برخی روش‌های بیزی در استراتژی‌های مختلف ارزیابی ژنومی صفات آستانه‌ای     چکیده این مطالعه با هدف ارزیابی صحت روش‌های مختلف بیزی …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مقایسه سیستم کشت ارگانیک،تلفیقی و متداول برعملکرد، کیفیت و عمر انبارمانی میوه انار رقم رباب شیراز

مقایسه سیستم کشت ارگانیک،تلفیقی و متداول برعملکرد، کیفیت و عمر انبارمانی میوه انار رقم رباب شیراز دانشکده علوم کشاورزی گروه علوم باغبانی گرایش میوه­کاری مقایسه سیستم کشت ارگانیک،تلفیقی و متداول برعملکرد، کیفیت و عمر انبارمانی میوه انار رقم رباب شیراز       عنوان                                                                                                                                     صفحه چکیده فارسی………………………………………. ح چکیده انگلیسی …

دانلود پایان نامه با عنوان مقایسه دو روش REML و بیزی در برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی مرغان بومی استان فارس

مقایسه دو روش REML و بیزی در برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی مرغان بومی استان فارس   فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                    صفحه فصل اول   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲ ۱-۱ بیان مسأله ۲ ۱-۲ فرضیه ها ۶ ۱-۳ اهداف تحقیق ۶ ۱-۳-۱ اهداف اصلی.. ۶ ۱-۳-۲ اهداف فرعی.. ۶ ۱-۴ نوآوری ۶ فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹ کلیات …

دانلود پایان نامه با عنوان مقایسه چهار نوع پریمکس تجاری ویتامینه و معدنی (سواد کوه، آمینه گستر، آوای کاسپین شمال و داروسازان) بر عملکرد جوجه های نرگوشتی

مقایسه چهار نوع پریمکس تجاری ویتامینه و معدنی (سواد کوه، آمینه گستر، آوای کاسپین شمال و داروسازان) بر عملکرد جوجه های نرگوشتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده علوم کشاورزی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(MSc)در رشته علوم دامی- گرایش تغذیه دام عنوان مقایسه چهار نوع پریمکس تجاری ویتامینه …

پایان نامه ارشد با عنوان مقایسه اقتصادی روشهای کنترل بیماری بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان لنگرود

مقایسه اقتصادی روشهای کنترل بیماری بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان لنگرود دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مدیریت کشاورزی پایان­ نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی  گرایش مدیریت کشاورزی عنوان: مقایسه اقتصادی روشهای کنترل بیماری بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان …

پایان نامه ارشد با عنوان مقایسه اقتصادی راهکارهای کنترل و پیشگیری با کرم ساقه خوار برنج در شهرستان رشت

مقایسه اقتصادی راهکارهای کنترل و پیشگیری با کرم ساقه خوار برنج در شهرستان رشت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مدیریت کشاورزی پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی گرایش مدیریت کشاورزی عنوان: مقایسه اقتصادی راهکارهای کنترل و پیشگیری با کرم ساقه خوار برنج …

پایان نامه ارشد با عنوان مقایسه اثرات سطوح مختلف لسیتین سویا و زرده تخم مرغ در محیط انجماد بر کیفیت اسپرم قوچ افشاری در داخل فصل تولیدمثل

مقایسه اثرات سطوح مختلف لسیتین سویا و زرده تخم مرغ در محیط انجماد بر کیفیت اسپرم قوچ افشاری در داخل فصل تولیدمثل  واحد ورامین – پیشوا پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی – علوم دامی(M.Sc)  گرایش فیزیولوژی موضوع: مقایسه اثرات سطوح مختلف لسیتین سویا و زرده تخم مرغ در …

پایان نامه ارشد با عنوان مقاومت نسل دوم گیاه توتون تراریخت حاوی ژن لاکتوفرین به بیمارگرهای ویروسی و باکتریایی

مقاومت نسل دوم گیاه توتون تراریخت حاوی ژن لاکتوفرین به بیمارگرهای ویروسی و باکتریایی دانشکده­ی کشاورزی پژوهشکده­ی زیست فناورری پایان­نامه کارشناسی ارشد مقاومت نسل دوم گیاه توتون تراریخت حاوی ژن لاکتوفرین به بیمارگرهای ویروسی و باکتریایی   چکیده مقاومت نسل دوم گیاه توتون تراریخت حاوی ژن لاکتوفرین به بیمارگرهای ویروسی …

پایان نامه ارشد با عنوان مطالعه شاخص های فیزیولوژیک و مورفولوژیک در روند بررسی عملکرد و اجزای عملکرد لاین های امید بخش برنج (Oryza sativa L.)

مطالعه شاخص های فیزیولوژیک و مورفولوژیک در روند بررسی عملکرد و اجزای عملکرد لاین های امید بخش برنج (Oryza sativa L.) مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری دانشکده علوم زراعی گروه زراعت و اصلاح نباتات      جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته زراعت عنوان: مطالعه شاخص های …