پایان نامه ارشد با عنوان طراحی مدلی برای استفاده از سیستم های اطلاعاتی در نظام های چابک مطالعه موردی: شرکت کشتیرانی ج. ا. ا و شرکت های تابعه

پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته موضوع طراحی مدلی برای استفاده از سیستم های اطلاعاتی در نظام های چابک مطالعه موردی: شرکت کشتیرانی ج. ا. ا و شرکت های تابعه […]

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان شناسایی معیار های طراحی مجموعه های فرهنگی -تاریخی در بافت تاریخی در ارتباط با بافت جدید

شناسایی معیار های طراحی مجموعه های فرهنگی -تاریخی در بافت تاریخی در ارتباط با بافت جدید     1- 1- مقدمه بافت حد فاصل میدان صاحب الامر و رد پای […]

پایان نامه ارشد با عنوان پایانه بین راهی جاده

عنوان پایان‌نامه: پایانه بین راهی جاده   فهرست مطالب عنوان                                                                                         صفحه چکیده ‌ک مقدمه ‌ل فصل اول: تعاریف و کلیات ۱-۱- اقامتگاه در لغت و اصطلاح ۲ ۱-۱-۳- عناصر بوجود […]

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی قابلیت های مجتمع زیستی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: معماری موضوع: بررسی قابلیت های مجتمع زیستی   فهرست چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳   فصل اول: مقدمات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….   مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷   1-1- […]

پایان نامه ارشد با عنوان بررسی تطبیقی سیاست توانمندسازی در ساماندهی بافت های شهری بندرعباس با رویکرد توسعه پایدار( نمونه موردی  محله های چاهستانیها و سورو )

دانشکده هنر و معماری   پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته شهرسازی- برنامه ریزی شهری و منطقه ای بررسی تطبیقی سیاست توانمندسازی در ساماندهی بافت های شهری بندرعباس با رویکرد […]