دانلود پایان نامه با عنوان طراحی مرکز ترک اعتیاد کرمانشاه با رویکرد انسان‌گرایانه

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری گرایش:  معماری   عنوان: طراحی مرکز ترک اعتیاد کرمانشاه با رویکرد انسان‌گرایانه   فهرست مطالب عنوان                                                                                                      صفحه چکیده…………………………………………………………………………………………. ۱ فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………….. ۳ ۱-۲- بیان مسئله………………………………………………………………………………. ۴ ۱-۳- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………. ۵ ۱-۴- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………. ۵ ۱-۵- روش تحقیق…………………………………………………………………………….. ۶ ۱-۶- تعریف …

پایان نامه ارشد با عنوان طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش : معماری   عنوان : طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی   زندگی صنعتی بااشغال هرچه تمام ترزمین توسط فضاهای صنعتی،مکانهای کمتری برای استراحت وتفریح افرادجامعه ایجادکرده است. برای حل این مشکل  بایدبرنامه ریزی هارابه سمت فضاهای گردشگری …

پایان نامه ارشد با عنوان طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته معماری داخلی عنوان طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان چکیده خانه، اولین و مهم ترین فضایی است که آدمی احساس تعلق به مکان را در آن تجربه می کند. خانه مأمن تعامل روح و جسم آدمی است. …

دانلود پایان نامه با عنوان طراحی باغ- فرهنگسرای هنر های بومی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد عنوان: طراحی باغ- فرهنگسرای هنر های بومی (با رویکرد پایداری ارزش ها و هنر های محلی نمونه موردی: محله دخانیات شهر ساری)     چکیده مقصود اصلی از پژوهش حاضر، ارائه طراحی باغ- فرهنگسرای هنرهای بومی جهت زنده نگه داشتن فرهنگ غنی استان …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان دانشکده معماری

(پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی) عنوان پایان‌نامه: دانشکده معماری     فهرست مطالب عنوان                                                    صفحه چکیده ۱ مقدمه ۲ فصل اول : کلیات وتعاریف ۱-۱- آموزش عالی ۴ ۱-۱-۱- دانشگاه ۴ ۱-۱-۲- دانشکده ۴ ۱-۲-  رمز پردازی (سمبولیسم) ۴ ۱-۲-۱-  عرفان ۴ ۱-۳- هنر ۴ ۱-۳-۱- هنر های …

پایان نامه ارشد با عنوان دانشکده معماری ملایر

پایان نامه : جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته معماری موضوع: دانشکده معماری ملایر   فهرست مطالب چکیده عنوان شماره ی صفحه فصل اول کلیات مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱ ۲-۱- انسان و فضا ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲ ۳-۱ تعلیم و تربیت در ایران باستان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲ ۴-۱اهداف مهم آموزش و پرورش در ایران باستان ……………………………………………………………………………………………………………………….۲ ۱-۴-۱- محاسن …

پایان نامه ارشد با عنوان توانمندسازی وساماندهی اجتماعات ساکن در سکونتگاه های غیررسمی با تأکید بر سرمایه اجتماعی

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری   توانمندسازی وساماندهی اجتماعات ساکن در سکونتگاه های غیررسمی با تأکید بر سرمایه اجتماعی مورد پژوهی: سکونتگاه غیررسمی شهر ساری –کوی های آزادی، چمران و غفاری     چکیده رساله: با توجه به رشد افسار گسیخته شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه، فقر …

دانلود پایان نامه با عنوان توانمندسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی پیرامون کلانشهرها

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته شهرسازی گرایش برنامه‌ریزی منطقه‌ای«M.SC»                                                             عنوان: توانمندسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی پیرامون کلانشهرها (مطالعه موردی منطقه ۱۹ شهر تهران)   چکیده اسکان غیررسمی، از پیامدهای نامطلوب شهرنشینی در جهان معاصر است که به ویژه در نتیجه صنعتی شدن شتابان و نابرابری‌هاى منطقه‌ای شکل گرفته …

دانلود پایان نامه با عنوان پهنه بندی آمایش سرزمین بر اساس رویکرد اصلاحی و کمی مدل فعلی(مطالعه موردی شهرستان جهرم)

پهنه بندی آمایش سرزمین بر اساس رویکرد اصلاحی و کمی مدل فعلی(مطالعه موردی شهرستان جهرم) چکیده آمایش سرزمین علمی است که با توجه به ویژگیهای اکولوژیک سرزمین و شرایط اقتصادی اجتماعی آن، نوع استفاده بهینه از سرزمین را مشخص می سازد. در بسیاری از مناطق ایران، انتخاب کاربری و مدیریت …

پایان نامه ارشد با عنوان پارکینگ طبقاتی

موضوع تحقیق : پارکینگ طبقاتی   پیشگفتار در این پژوهش در ابتدا به بحث خالص در مورد حمل ونقل، تعریف آن، اهمیت و موضوع آن از زندگی بشری پرداخته می‌شود. سپس به موضوع پارکینگ وتاریخ آن در ایران پرداخته می‌شود و قبل آن موضوع بازار اتومبیل حداقل بعنوان ریز مسئله …