پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تحلیل ساختاری و فضایی عنصر چوب در معماری بومی استان گیلان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته معماری گرایش معماری- معماری عنوان تحلیل ساختاری و فضایی عنصر چوب در معماری بومی استان گیلان فهرست مطالب عنوان                                                                                                  صفحه   فصل اول- کلیات ۱-۱-بیان مساله : ……………………………. ۱ ۱-۲-سوابق تحقیق : …………………………… ۳ ۱-۳-پرسش های تحقیق : ………………………… ۵ …

دانلود پایان نامه با عنوان تبیین و تحلیل نحوه توزیع و پراکنش پارکهای محله ای از نظر نوع، اندازه و عملکرد در تقسیمات کالبدی سلمانشهر و پیش بینی سطح موردنیاز و برآورد کمبود زمین موردنیاز فضای سبز سلمانشهر

  تبیین و تحلیل نحوه توزیع و پراکنش پارکهای محله ای از نظر نوع، اندازه و عملکرد در تقسیمات کالبدی سلمانشهر و پیش بینی سطح موردنیاز و برآورد کمبود زمین موردنیاز فضای سبز سلمانشهر   فهرست مطالب عنوان                                                              صفحه چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱ فصل اول : کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………۲ ۱-۱-     مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………۳ ۱-۲-  …

دانلود پایان نامه با عنوان پردیس دریایی منطقه ژئوپارک قشم با تأکید بر معماری بیونیک

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)   رشته معماری     عنوان پردیس دریایی منطقه ژئوپارک قشم با تأکید بر معماری بیونیک   فهرست مطالب     عنوان                                                                                                      صفحه   فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………. ۲ ۱-۲- بیان مسئله…………………………………………………………………………….. ۳ ۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………. …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی سفالینه های گورستان لما با تاکید بر نقوش

دانشکده معماری و هنر اردکان گروه ارشد صنایع دستی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد عنوان پایان نامه (بررسی سفالینه های گورستان لما با تاکید بر نقوش)   چکیده نوع بشر با تطبیق دادن خود با محیط طبیعی توانست به ادامه بقای بپردازد و در این بین ضمن تاثیر …

پایان نامه ارشد با عنوان مجموعه اقامتی-تفریحی جانبازان و معلولین با رویکرد تقویت روحیه

پایان نامه برای دریافت درجه ارشد در رشته مهندسی معماری گرایش معماری عنوان: مجموعه اقامتی-تفریحی جانبازان و معلولین با رویکرد تقویت روحیه   5/93 عنوان صفحه چکیده……………………………………………………………………………………………………………………….. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱ ۲ فصل اول: مبانی نظری طرح …………………………………………………………………………………………. ۵ ۱-۱-  معلول ………………………………………………………………………………………………. …………… ۵ ۱-۲-معلولیت……………………………………………………………………………………………………………… ۵ ۱-۳-تقسیم بندی معلولین…………………………………………………………………………………………….. ۵ ۱-۱- …

دانلود پایان نامه با عنوان مرکز تجاری

عنوان: مرکز تجاری   مقدمه مقدمه: خرید فعالیتی است که نمودهایی از شرایط و ساختار اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی یک محیط را آشکار می سازد، هر چند که در ابتدا فضاهای خرید، تنها به منظور پاسخگویی به نیاز های اقتصادی مراجعان به صورت پلان های خطی و قرارگیری …

دانلود پایان نامه با عنوان مجموعه ورزشهای آبی

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی نا پیوسته معماری عنوان رساله مجموعه ورزشهای آبی     بخش اول. ۱ فصل اول. ۲ معرفی طرح. ۲ ۱-۱ورزش و سلامت.. ۳ ۱-۲کاهش جهانی امراض غیرمسری.. ۳ ۱-۳منافع اقتصادی ورزش برای سلامت.. ۴ ۱-۴ تاریخچه شنا ۴ ۱-۴-۱ تاریخچه شنادر جهان. ۴ ۱-۴-۲شنا : …

پایان نامه ارشد با عنوان طراحی و مکان یابی کارگاههای صنعتی(خدمات خودرویی مزاحم ) در شهرستان بابل

عنوان پایان نامه: طراحی و مکان یابی کارگاههای صنعتی(خدمات خودرویی مزاحم ) در شهرستان بابل       فهرست مطالب ۲٫چکیده:   ۱۰ ۳٫مقدمه:   ۱۲ ۴٫۲)بیانمسأله   ۱۳ ۵٫۳)ضرورتانجامتحقیق   ۱۴ ۶٫۴)اهدافتحقیق   ۱۵ ۷٫۵)فرضیهها   ۱۶ ۸٫۶)پرسشهایتحقیق   ۱۶ ۹٫۷)روشهایتحقیق   ۱۷ ۱۰٫۸-روشتجزیهوتحلیلدادهها   ۱۸ ۱۱٫۹- پیشینهتحقیق   ۲۱ ۱۲٫۱۰- اصطلاحاتومفاهیمکلیدی   ۲۲ ۱۳٫۱-۲-مقدمه   ۲۴ ۱۴٫۲-۲-مفهومجامعمکانیابیوساماندهیصنایع   ۲۵ ۱۵٫۳-۲-اهدافکلانساماندهیصنایعوخدماتشهری   ۲۷ …

دانلود پایان نامه با عنوان طراحی معماری موزه خط با رویکرد معماری پایدار در اردبیل

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.SC) رشته مهندسی معماری عنوان: طراحی معماری موزه خط با رویکرد معماری پایدار در اردبیل     فهرست مطالب عنوان                                                                                                           صفحه چکیده ۱ فصل اول کلیات پژوهش ۱-۱- مقدمه: ۳ ۱-۲- بیان مسئله: ۳ ۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: ۴ ۱-۴- پیشینه …

پایان نامه ارشد با عنوان طراحی مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد گفتگومداری

دانشکده فنی مهندسی رساله جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری عنوان پایان نامه: طراحی مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد گفتگومداری     بسمه تعالی فهرست چکیده شناخت مسئله بیان مسئله …………………………………………………………………………………………….۲ سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………۳ اهداف و فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………۳ ضرورت طرح ………………………………………………………………………………………….۳ مروری بر تحقیقات …