دانلود پایان نامه با عنوان مدلسازی فضایی زمانی توسعه شهری با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای و الگوریتم های هوشمند (مطالعه موردی شهر مهاباد)

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته­ی شهرسازی- برنامه ریزی شهری و منطقه ای مدلسازی فضایی زمانی توسعه شهری با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای و الگوریتم های هوشمند (مطالعه موردی شهر مهاباد)     چکیده   مدلسازی رشد شهری از طریق اتوماتای سلولی (CA) می تواند به عنوان ابزاری …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز در گرگان

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A) رشته مهندسی معماری   موضوع مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز در گرگان     فهرست مطالب عنوان                                                                                                    صفحه چکیده………………………………….. ۱ مقدمه ………………………………….. ۲     فصل اول: چهارچوب تحقیق …………………..  ۴   1-1- تشریح موضوع ……………………….  ۵ ۱-۲- ضرورت انجام پروژه ………………….  ۶ …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان طراحی فضاهای چند عملکردی شهری بر اساس معماری ایرانی-اسلامی

پایان نامه (یا رساله) برای دریافت درجه کارشناسی ارشد. در رشته معماری گرایش معماری عنوان طراحی فضاهای چند عملکردی شهری بر اساس معماری ایرانی-اسلامی (مطالعه موردی ایستگاه مترو ارم سبز )     چکیده :  از آنجایی که ایجاد فضاهای چند منظوره و چند عملکردی در  فضاهای شهری جنبه جدید …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان طراحی سرای سالمندان شهر ایلام بارویکردرضایتمندی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددررشته مهندسی معماری(M.A ) عنوان: طراحی سرای سالمندان شهر ایلام بارویکردرضایتمندی     فهرست مطالب عنوان                                                                                                                         شماره صفحه چکیده فصل اول : کلیات تحقیق ۱-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….۳ ۱-۲-بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………….َ. ۴ ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………….۵ ۱-۴- اهداف ……………………………………………………………………………………………………………۷ ۱-۵-سئوالات وفرضیه ها…………………………………………………………………………………………..۹ ۱-۵-۱- سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………..۹ ۱-۵-۲-فرضیه‏های تحقیق……………………………………………………………………………………..۹ …

پایان نامه ارشد با عنوان طراحی ساختمان شهرداری شهر خامنه با رویکرد فرم گرایی

پایان ­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدM.Sc. رشته معماری     عنوان: طراحی ساختمان شهرداری شهر خامنه با رویکرد فرم گرایی   چکیده: شهر و شهروند از مهم‌ترین مفاهیم اجتماعی سیاسی است که همواره در طول تاریخ راه پر فراز و فرودی پیموده و از طرف متفکران و صاحب نظران …

پایان نامه ارشد با عنوان طراحی پایانه فرودگاه بین المللی شیراز با رویکرد تعامل معماری و سازه

  دانشکده هنر و معماری پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معماری طراحی پایانه فرودگاه بین المللی شیراز با رویکرد تعامل معماری و سازه     چکیده:   صنعت حمل ونقل هوایی در میان صنایع مختلف  اهمیت قابل توجهی دارد. فرودگاه به عنوان یکی از تجهیزات شهری و ارتباطی نقش بسزایی …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان رویکرد های جدید طراحی مسکن

رویکرد های جدید طراحی مسکن     چکیده:   ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی اﻣﺮوزه در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﺣﺎد در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن را ﻧﯿﺰ رﻗــﻢ زده اﺳـﺖ , ﺑﺤـﺚ ﻣﺤﺪودﯾـﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕر ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ , ﺗﻮﺳﻌﻪ …

پایان نامه ارشد با عنوان دانشکده هنرومعماری

(پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی) عنوان پایان‌نامه: دانشکده هنرومعماری   فهرست مطالب عنوان                                                   صفحه چکیده. ۱ مقدمه. ۲ فصل اول : کلیات وتعاریف ۱-۱- آموزش عالی. ۴ ۱-۱-۱- دانشگاه. ۴ ۱-۱-۲- دانشکده. ۴ ۱-۲-  رمز پردازی (سمبولیسم). ۴ ۱-۲-۱-  عرفان. ۴ ۱-۳- هنر. ۴ ۱-۳-۱- …

دانلود پایان نامه با عنوان خانه ی ایرانی(خانه ی امروزی با دیدگاه ایرانی_اسلامی)

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) مهندسی معماری اسلامی   عنوان پروژه : خانه ی ایرانی (خانه ی امروزی با دیدگاه ایرانی_اسلامی)     چکیده:   در طراحی بسیاری از بناهای موجود عصر ما  به عوض ملاحظه نیازهای روان شناختی و فرهنگی کاربران توجه به عملکردهای اندام واره ای …

دانلود پایان نامه با عنوان ترمینال

ترمینال مقدمه: پایانه جزئی از تسهیلات و تجهیزات و سیستم حمل و نقل است که سفرهااز آن آغاز و به آن منتهی می گردد. در گذشته با ورود و توسعه وسایط نقلیه موتوری بخصوص اتوبوس برای ارتباطات بین شهری ارائه خدمات توسط گاراژها ی وابسته به بنگاههای مسافربری انجام می شد. این …