معدن

دانلود پایان نامه با عنوان بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی دانشگاه یزد دانشکده مهندسی معدن ومتالورژی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی معدن اکتشاف عنوان بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی     چکیده: بدست آوردن پارامترهای هیدرودینامیکی در یک آبخوان نقش بسیار مهمی دررسیدن به سطح ایستابی …

مشاهده بیشتر

دانلود پایان نامه با عنوان فراوری زغال معدن زیرآب به روش فلوتاسیون و تأثیر اندازه ذرات روی سنتیک فلوتاسیون زغال

فراوری زغال معدن زیرآب به روش فلوتاسیون و تأثیر اندازه ذرات روی سنتیک فلوتاسیون زغال دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات یزد دانشکده مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی عنوان: فراوری زغال معدن زیرآب به روش فلوتاسیون و تأثیر اندازه ذرات روی سنتیک فلوتاسیون زغال     چکیده در کشور …

مشاهده بیشتر

پایان نامه ارشد با عنوان  طراحی مجدد تیکنر نرخ بالا کارخانه آبگیری از باطله جهت بهینه‌سازی بازیابی آب در مجتمع سنگ آهن گل گهر

 طراحی مجدد تیکنر نرخ بالا کارخانه آبگیری از باطله جهت بهینه‌سازی بازیابی آب در مجتمع سنگ آهن گل گهر دانشکده معدن نفت و ژئوفیزیک گروه مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی معدن موضوع:  طراحی مجدد تیکنر نرخ بالا کارخانه آبگیری از باطله …

مشاهده بیشتر

پایان نامه ارشد با عنوان بررسی روش میکروامولسیون در فرایند استخراج با حلال؛ مطالعه­ی موردی: بازیابی گالیم از محلول آلومینات سدیم

بررسی روش میکروامولسیون در فرایند استخراج با حلال؛ مطالعه­ی موردی: بازیابی گالیم از محلول آلومینات سدیم دانشگاه یزد دانشکده­ی معدن و متالورژی گروه استخراج معدن پایان نامه جهت دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد فراوری مواد معدنی بررسی روش میکروامولسیون در فرایند استخراج با حلال؛ مطالعه­ی موردی: بازیابی گالیم از محلول آلومینات …

مشاهده بیشتر

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان طراحی هندسی محدوده­ی نهایی معدن تاگویی ۴ بوکسیت جاجرم با استفاده از روش­های تحلیلی و عددی

طراحی هندسی محدوده­ی نهایی معدن تاگویی ۴ بوکسیت جاجرم با استفاده از روش­های تحلیلی و عددی دانشگاه یزد دانشکده معدن و متالورژی گروه استخراج معدن پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مکانیک سنگ طراحی هندسی محدوده­ی نهایی معدن تاگویی ۴ بوکسیت جاجرم با استفاده از روش­های تحلیلی و عددی …

مشاهده بیشتر

پایان نامه ارشد با عنوان طراحی سلول فلوتاسیون ستونی در مقیاس پایلوت بر مبنای نتایج آزمایشگاهی(مطالعه موردی فسفات اسفوردی)

طراحی سلول فلوتاسیون ستونی در مقیاس پایلوت بر مبنای نتایج آزمایشگاهی(مطالعه موردی فسفات اسفوردی) دانشکده مهندسی معدن و متالورژی گروه مهندسی معدن پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش فراوری مواد معدنی طراحی سلول فلوتاسیون ستونی در مقیاس پایلوت بر مبنای نتایج آزمایشگاهی(مطالعه موردی فسفات اسفوردی)   …

مشاهده بیشتر

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی و اصلاح سیستم نمونه­برداری و  موازنه­ی جرم در کارخانه­ی فرآوری مگنتیت گل­گهر سیرجان

بررسی و اصلاح سیستم نمونه­برداری و  موازنه­ی جرم در کارخانه­ی فرآوری مگنتیت گل­گهر سیرجان دانشگاه یزد دانشکده مهندسی معدن و متالورژی پایان نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد مهندسی معدن-گرایش فرآوری مواد معدنی بررسی و اصلاح سیستم نمونه­برداری و  موازنه­ی جرم در کارخانه­ی فرآوری مگنتیت گل­گهر سیرجان     چکیده …

مشاهده بیشتر

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تخمین قابلیت انفجار در معادن سنگ آهن بلوک ایران مرکزی با تأکید بر سرعت امواج طولی

تخمین قابلیت انفجار در معادن سنگ آهن بلوک ایران مرکزی با تأکید بر سرعت امواج طولی دانشــگاه یــــزد دانشکده معدن و متالورژی گروه استخراج معدن پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مکانیک سنگ تخمین قابلیت انفجار در معادن سنگ آهن بلوک ایران مرکزی با تأکید بر سرعت امواج طولی …

مشاهده بیشتر

دانلود پایان نامه با عنوان تخمین قابلیت انفجار در روش تخریب طبقات فرعی (مورد مطالعاتی: آنومالی ۱۲ معدن سه چاهون)

تخمین قابلیت انفجار در روش تخریب طبقات فرعی (مورد مطالعاتی: آنومالی ۱۲ معدن سه چاهون) دانشگاه یزد دانشکده معدن و متالورژی گروه مهندسی معدن پایان­نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی معدن –  مکانیک سنگ تخمین قابلیت انفجار در روش تخریب طبقات فرعی (مورد مطالعاتی: آنومالی ۱۲ معدن سه چاهون) …

مشاهده بیشتر

دانلود پایان نامه با عنوان تعیین زاویه شیب سرتاسری معدن تاگویی ۲ بوکسیت جاجرم با استفاده از روش‌های تحلیلی و عددی

تعیین زاویه شیب سرتاسری معدن تاگویی ۲ بوکسیت جاجرم با استفاده از روش‌های تحلیلی و عددی دانشگاه یزد دانشکده معدن و متالورژی گروه استخراج معدن پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مکانیک سنگ تعیین زاویه شیب سرتاسری معدن تاگویی ۲ بوکسیت جاجرم با استفاده از روش‌های تحلیلی و عددی …

مشاهده بیشتر