دانلود پایان نامه با عنوان اینورتر و روش های کلیدزنی

اینورتر و روش های کلیدزنی   فصل اول اینورتر و روش­های کلیدزنی   در این فصل از پایان نامه ابتدا مشخصه کنترلی نیمه هادی قدرت و کلیدزنی در مبدل­های dc به ac    مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن روش کنترل جریان در محدوده­ی هیسترزیس و انواع تولید پراکنده …

دانلود پایان نامه با عنوان آشکارسازی عیب سیستم­های غیرخطی چندمتغیره با عدم قطعیت، با استفاده از رویتگرغیرخطی مقاوم و تخمینگر عیب عصبی

آشکارسازی عیب سیستم­های غیرخطی چندمتغیره با عدم قطعیت، با استفاده از رویتگرغیرخطی مقاوم و تخمینگر عیب عصبی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق-کنترل آشکارسازی عیب سیستم­های غیرخطی چندمتغیره با عدم قطعیت، با استفاده از رویتگرغیرخطی مقاوم و تخمینگر عیب عصبی   چکیده در این نوشتار …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲

استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ دانشگاه شیراز عنوان :‌ استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲   فهرست: چکیده.. ۱ مقدمه.. ۲ بخش نخست- ادله ی اثبات کیفری و انواع آن.. ۴ فصل اول :مفهوم دلیل.. …