دانلود پایان نامه با عنوان جداسازی و تهیه تک کلون­های القاء کننده پرحساسیتی دیررس (DTH) از لیشمانیا ماژور و ارزیابی آن­ها به صورت invitro و invivo در مقایسه با لیشمانین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی دانشکده فناوری­های نوین پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد((M.Sc)) گرایش: علوم سلولی و مولکولی عنوان: جداسازی و تهیه تک کلون­های القاء کننده پرحساسیتی دیررس (DTH) از لیشمانیا ماژور و ارزیابی آن­ها به صورت invitro و invivo در مقایسه با لیشمانین     فهرست مطالب …

دانلود پایان نامه با عنوان تولید نوروسفر از سلول­های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان

تولید نوروسفر از سلول­های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه دامغان دانشکده زیست شناسی پایان نامه کارشناسی ارشد  زیست شناسی (گرایش بافت شناسی و جنین شناسی) تولید نوروسفر از سلول­های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان   چکیده   تولید نوروسفر از سلول­های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان   …

پایان نامه ارشد با عنوان تولید اریترومایسین بوسیله Saccharopolyspora erythraea  با استفاده از منبع نیتروژنی بومی ( ترکیب کنجاله سویا و کنجاله کلزا ) به روش فرمانتاسیون میکروبی

تولید اریترومایسین بوسیله Saccharopolyspora erythraea  با استفاده از منبع نیتروژنی بومی ( ترکیب کنجاله سویا و کنجاله کلزا ) به روش فرمانتاسیون میکروبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی دانشکده علوم و فناوری های نوین، گروه زیست شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.Sc)) گرایش : میکروبیولوژی عنوان: …

دانلود پایان نامه با عنوان تاثیر عصاره برگ  گیاه جغجغه( prosopis farcta)بر بیان ژن فسفوفروکتوکیناز-۱در موش های صحرایی دیابتی (نوع۱)

تاثیر عصاره برگ  گیاه جغجغه( prosopis farcta)بر بیان ژن فسفوفروکتوکیناز-۱در موش های صحرایی دیابتی (نوع۱) مدیریت تحصیلات تکمیلی پردیس خودگردان دانشگاه دانشکده علوم پایه گروه زیست شناسی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی- ژنتیک تاثیر عصاره برگ  گیاه جغجغه( prosopis farcta)بر بیان ژن فسفوفروکتوکیناز-۱در موش …

دانلود پایان نامه با عنوان پراکنش مکانی و زمانی گاماروس در سواحل استان مازندران بابلسر و فریدون کنار

دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا – بوم شناسی دریا عنوان: “پراکنش مکانی و زمانی گاماروس در سواحل استان مازندران بابلسر و فریدون کنار “     چکیده:   به منظور بررسی تغییرات فصلی پراکنش و تنوع گاماروسها به تفکیک جنسیت در سواحل …

دانلود پایان نامه با عنوان بررسی تاثیرspp.  Streptomyces جدا شده از خاک بر انحلال فسفات به منظور تولید کود زیستی فسفاته

بررسی تاثیرspp.  Streptomyces جدا شده از خاک بر انحلال فسفات به منظور تولید کود زیستی فسفاته دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی  (M.A) گرایش: میکروبیولوژی عنوان: بررسی تاثیرspp.  Streptomyces جدا شده …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تاثیر آلدوسترون در بهبود کیفی جنین های حاصل از تخمک های منجمد شده (انجماد شیشه ای) گوسفند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی دانشکده فناوریهای نوین پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  ((M.Sc)) گرایش: سلولی-مولکولی عنوان: بررسی تاثیر آلدوسترون در بهبود کیفی جنین های حاصل از تخمک های منجمد شده (انجماد شیشه ای) گوسفند   فهرست عنوان                                           صفحه     خلاصه فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱    فصل اول: کلیات مقدمه …

پایان نامه ارشد با عنوان  بررسی بیوسیستماتیکی بخشه Viola در شمال ایران

 بررسی بیوسیستماتیکی بخشه Viola  در شمال ایران دانشکده علوم پایه گروه زیست شناسی گرایش سیستماتیک گیاهی  بررسی بیوسیستماتیکی بخشه Viola  در شمال ایران       فهرست. صفحه چکیده فارسی. ر چکیده انگلیسی. ز فصل اول: مقدمه ۱-۱ تاریخچه مطالعات سیستماتیکی سرده Viola. 2 1-2 موقعیت سیستماتیکی تیره Violaceae. 4 …

دانلود پایان نامه با عنوان بررسی باکتری های احیاء کننده سولفات در عفونت های روده بزرگ و آپاندیسیت

  بررسی باکتری های احیاء کننده سولفات در عفونت های روده بزرگ و آپاندیسیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی  (M.A) گرایش: میکروبیولوژی عنوان: بررسی باکتری های احیاء کننده سولفات در …

پایان نامه ارشد با عنوان بررسی ارتباط پلی مورفیسم های پروموتر ژن  GKN1 با خطر ابتلا به سرطان معده

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد شهرکرد دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک عنوان:  بررسی ارتباط پلی مورفیسم های پروموتر ژن  GKN1 با خطر ابتلا به سرطان معده     چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱ فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱-.اپیدمیولوژی سرطان معده……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲ ۱-۲- معده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳ ۱-۲-۱- کاردیا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴ ۱-۲-۲- …