پایان نامه ارشد با عنوان طراحی و ساخت یک دستگاه پلاسمای کانونی بسیار کوچک قابل حمل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) گرایش: هسته ای عنوان: طراحی و ساخت یک دستگاه پلاسمای کانونی بسیار کوچک قابل حمل       چکیده پایان نامه (شامل : خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به …

دانلود پایان نامه با عنوان درهمتنیدگی کوانتومی و گذار فاز کوانتومی دوبخشی و چندبخشی در چگاله بوز- انیشتین

دانشکده  علوم پایه پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد فیزیک-حالت جامد درهمتنیدگی کوانتومی و گذار فاز کوانتومی دوبخشی و چندبخشی در چگاله بوز- انیشتین   چکیده درهم­تنیدگی یک خصیصه‌ی بنیادی مکانیک کوانتومی است که تفاوت اساسی بین فیزیک کلاسیکی و کوانتومی را تعیین می‌کند. حالت‌های درهم­تنیده بیانگر نوعی همبستگی کوانتومی غیرموضعی بین …

پایان نامه ارشد با عنوان تحول ستارگان

تحول ستارگان     فصل ۱ مقدمه ۱-۱          تحول ستارگان ستارگان، درنواحی چگال میان ستاره ای، از انقباض گرانشی ابرهای گازی و گرد و غباری متولد می شوند. همانطور که ابر میان ستاره‌ای متراکم می‌شود، بخشی از انرژی پتانسیل گرانشی (۵۰%) به انرژی گرمایی و بخشی نیز (۵۰%) به انرژی …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان اثرات میدان مغناطیسی محوری و کانال یونی بر انتشار امواج در لیزر الکترون آزاد با ویگلر پیچشی

   دانشکده علوم پایه پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته فیزیک گرایش اتمی و مولکولی موضوع: اثرات میدان مغناطیسی محوری و کانال یونی بر انتشار امواج در لیزر الکترون آزاد با ویگلر پیچشی     چکیده               در این پایان نامه ناپایداری امواج الکترومغناطیس پلاریزه راستگرد و چپگرد و امواج …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی اثر کازیمیر با در نظرگرفتن شرایط مرزی به عنوان قیود دیراک

دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده ‌‌‌فیزیک بررسی اثر کازیمیر با در نظرگرفتن شرایط مرزی به عنوان قیود دیراک       فهرست مطالب     فهرست مطالب. هشت چکیده. ۱ پیش گفتار. ۲ ۰-۱    پیدایش اثر کازیمیر.. ۲ ۰-۲    هدف کلی.. ۳ ۰-۳    محتوای پایان نامه.. ۴ فصل اول  مقدمه . …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی ساختار و مفاهیم نانو تکنولوژی

بررسی ساختار و مفاهیم نانو تکنولوژی     فهرست مطالب فصل  اول.. ۱ مقدمه.. ۲ تاریخچه فناوری نانو.. ۲ تعریف استاندارد.. ۵ فناوری نانو چیست؟.. ۶ فصل  دوم.. ۹ ساختار و مفاهیم کلی نانو تکنولوژی.. ۱۰ کاربرد فناوری نانو.. ۱۵ مضرات نانو.. ۱۷ بیوتکنولوژی و مهندسی شیمی.. ۱۹ کاربرد نانو …

پایان نامه ارشد با عنوان  شناسایی و طراحی  آغازگرهای نشانگر ریزماهواره در ماهی راشگوی معمولی(Eleutheronema tetradactylum, Shaw,1804) خلیج فارس

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی گروه زیست شناسی دریا پایان نامه دکتری رشته زیست شناسی دریا گرایش جانوران دریایی  شناسایی و طراحی  آغازگرهای نشانگر ریزماهواره در ماهی راشگوی معمولی(Eleutheronema tetradactylum, Shaw,1804) خلیج فارس     کلید واژه: ماهی راشگوی معمولی، Eleutheronema tetradactylum، خلیج فارس، …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان شناسایی گونه ها و برآورد باردهی جوامع پریفیتونی در دریاچه ی زریبار با هدف تعیین کیفیت آب

دانشکده علوم گروه زیست شناسی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته ی زیست شناسی گرایش سیستماتیک و اکولوژی گیاهی عنوان پایان نامه شناسایی گونه ها و برآورد باردهی جوامع پریفیتونی در دریاچه ی زریبار با هدف تعیین کیفیت آب     چکیده شناسایی گونه ها و برآورد باردهی …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه‌کننده‌ی ترکیبات آروماتیک خلیج فارس، منطقه ساحلی استان بوشهر

جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه‌کننده‌ی ترکیبات آروماتیک خلیج فارس، منطقه ساحلی استان بوشهر  دانشگاه آزاد اسلامی  واحد علوم و تحقیقات کرمان دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی   پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی (M.A) گرایش: میکروبیولوژی  عنوان: جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه‌کننده‌ی ترکیبات آروماتیک …

دانلود پایان نامه با عنوان جداسازی و شناسایی اکتینومیست‌های تولید کننده‌ ترکیبات ضدمیکروبی از رسوبات بستر دریای مازندران

جداسازی و شناسایی اکتینومیست‌های تولید کننده‌ ترکیبات ضدمیکروبی از رسوبات بستر دریای مازندران دانشکده علوم پایه گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی پایان نامه دوره‌ کارشناسی ارشد در رشته میکرو­بیولوژی موضوع: جداسازی و شناسایی اکتینومیست‌های تولید کننده‌ ترکیبات ضدمیکروبی از رسوبات بستر دریای مازندران     چکیده اکتینومیست‌ها همواره به …