دانلود پایان نامه با عنوان درهمتنیدگی کوانتومی و گذار فاز کوانتومی دوبخشی و چندبخشی در چگاله بوز- انیشتین

دانشکده  علوم پایه پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد فیزیک-حالت جامد درهمتنیدگی کوانتومی و گذار فاز کوانتومی دوبخشی و چندبخشی در چگاله بوز- انیشتین   چکیده درهم­تنیدگی یک خصیصه‌ی بنیادی مکانیک کوانتومی […]

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان اثرات میدان مغناطیسی محوری و کانال یونی بر انتشار امواج در لیزر الکترون آزاد با ویگلر پیچشی

   دانشکده علوم پایه پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته فیزیک گرایش اتمی و مولکولی موضوع: اثرات میدان مغناطیسی محوری و کانال یونی بر انتشار امواج در لیزر الکترون […]

دانلود پایان نامه با عنوان بررسی اثر کازیمیر با در نظرگرفتن شرایط مرزی به عنوان قیود دیراک

دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده ‌‌‌فیزیک بررسی اثر کازیمیر با در نظرگرفتن شرایط مرزی به عنوان قیود دیراک       فهرست مطالب     فهرست مطالب. هشت چکیده. ۱ پیش […]