پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ویژگی­های فیزیکی­ای که در تقطیر بنزین موتور بایتس مورد اندازه­گیری

ویژگی­های فیزیکی­ای که در تقطیر بنزین موتور بایتس مورد اندازه­گیری     کلیات تحقیق   مقدمه دلایلی مانند رشد جمعیت، توسعه­ی صنعت، افزایش شهرنشینی و ارتقاء شاخص­های رفاه در زندگی بشر باعث افزایش روزمره­ی مصرف انرژی در جهان شده است. در نتیجه تقاضای استفاده از سوخت­های فسیلی نیز هر روز …

دانلود پایان نامه با عنوان نانو کاتالیستهای پایه سرامیکی (پایه کوردیریتی)

دانشگاه آزاد اسلامی اراک پایان نامه ای برای دریافت درجه کارشناسی رشته مهندسی  شیمی موضوع: نانو کاتالیستهای پایه سرامیکی (پایه کوردیریتی) فهرست مطالب فصل اول.. ۱ تاریخچه نانوکاتالیست ها ۲ نانو کاتالیست چیست؟. ۳ کاربردهای نانوکاتالیست‌ها ۵ کاربردهای نانوکاتالیست‌ها در کاهش CO2 هوا ۵ کاربردهای نانوکاتالیست‌ها جلوگیری از انتشار بخارات …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان نانو پارتیکلها در صنایع شیمیایی( داروسازی)

دانشگاه آزاد اسلامی اراک پایان نامه ای برای دریافت درجه کارشناسی رشته مهندسی  شیمی موضوع: نانو پارتیکلها در صنایع شیمیایی( داروسازی)     فهرست مطالب فصل  اول.. ۱ مقدمه. ۲ تاریخچه فناوری نانو. ۲ تعریف استاندارد. ۵ فناوری نانو چیست؟. ۶ فصل  دوم.. ۹ ساختار و مفاهیم کلی نانو تکنولوژی.. …

دانلود پایان نامه با عنوان مطالعه ی تئوریکی جایگزینی آلومینیوم و فسفر در موقعیت های متفاوت نانو لوله سیلسیوم  کاربید

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه ملایر دانشکده ی علوم پایه- گروه شیمی پایان نامه ی کارشناسی ارشد شیمی فیزیک مطالعه ی تئوریکی جایگزینی آلومینیوم و فسفر در موقعیت های متفاوت نانو لوله سیلسیوم  کاربید     کلید واژه:نانولوله سیلیسیم کاربید،جایگزینی Al،p وAl-P، تئوری تابعی چگالی چکیده: هدف از مطالعه …

پایان نامه ارشد با عنوان مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی و طول عمر برخی از پیشرانه ها  

دانشکده علوم گروه شیمی پایان ­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد  در رشته شیمی گرایش شیمی فیزیک موضوع: مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی و طول عمر برخی از پیشرانه ها     فهرست مطالب عنوان                                                                                                    صفحه چکیده……………………………………………………………………………………………….. ۱ فصل اول: مقدمه و پیشینه……………………………………………………………………………. ۱-۱مقدمه:………………………………………………………………………………………….. ۲ …

پایان نامه ارشد با عنوان شناسایی سرطان ریه با استفاده از نانوحسگر زیستی بر پایه‌ی نانوهیبرید گرافن اکسید – DNA

دانشگاه مراغه دانشکده علوم پایه گروه شیمی پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته شیمی آلی عنوان: شناسایی سرطان ریه با استفاده از نانوحسگر زیستی بر پایه‌ی  نانوهیبرید گرافن اکسید – DNA     چکیده امروزه سرطان ریه یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها در سراسر جهان محسوب می شود و …

دانلود پایان نامه با عنوان  سنتز و شناسایی لیگاند­های باز شیف مشتق شده از مشتقات سالیسیل­آلدهید و ۳-آمینو استوفنون

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  دانشگاه دامغان دانشکده شیمی پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی (معدنی)  سنتز و شناسایی لیگاند­های باز شیف مشتق شده از مشتقات سالیسیل­آلدهید و ۳-آمینو استوفنون( X-Ph(OH)C=N-Ph-CO-CH3 (X = Br, H, NO2) L =) و کمپلکس­های Cu(II) آن­ها و بررسی تهیه نانو­ذرات اکسید مس از تجزیه حرارتی …

دانلود پایان نامه با عنوان پیش­بینی گرمای تشکیل فاز متراکم ترکیبات آروماتیک پرانرژی با استفاده از گرمای تشکیل فاز گازی محاسبه شده بوسیله PM3 و B3LYP

پیش­بینی گرمای تشکیل فاز متراکم ترکیبات آروماتیک پرانرژی با استفاده از گرمای تشکیل فاز گازی محاسبه شده بوسیله PM3 و B3LYP دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان دانشکده علوم پایه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته شیمی فیزیک  گروه علمی شیمی عنوان پایان نامه : پیش­بینی گرمای تشکیل فاز …

پایان نامه ارشد با عنوان حذف همزمان آرسنیک و باکتری از آب با استفاده از نانوجاذب های برمبنای کیتوسان اصلاح شده با فلز

حذف همزمان آرسنیک و باکتری از آب با استفاده از نانوجاذب های برمبنای کیتوسان اصلاح شده با فلز دانشگاه مراغه دانشکده علوم پایه گروه شیمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم و فناوری نانو- نانوشیمی عنوان: حذف همزمان آرسنیک و باکتری از آب با استفاده از …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان سنتز نانو¬ساختار¬های آلومینیوم فسفات و کلسیم فسفات به روش سولوترمال و با استفاده از فسفر تری کلرید و یا آلکیل و آریل فسفات¬های، تری متیل فسفات، تری بوتیل فسفات، تریس¬(۲‐اتیل¬هگزیل)¬فسفات و تری فنیل فسفات

سنتز نانو¬ساختار¬های آلومینیوم فسفات و کلسیم فسفات به روش سولوترمال و با استفاده از فسفر تری کلرید و یا آلکیل و آریل فسفات¬های، تری متیل فسفات، تری بوتیل فسفات، تریس¬(۲‐اتیل¬هگزیل)¬فسفات و تری فنیل فسفات   چکیده در این پژوهش نانو­ساختار­های آلومینیوم فسفات و کلسیم فسفات به روش سولوترمال و با …