پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تاثیر آلدوسترون در بهبود کیفی جنین های حاصل از تخمک های منجمد شده (انجماد شیشه ای) گوسفند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی دانشکده فناوریهای نوین پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  ((M.Sc)) گرایش: سلولی-مولکولی عنوان: بررسی تاثیر آلدوسترون در بهبود کیفی جنین های حاصل از تخمک های منجمد شده (انجماد شیشه ای) گوسفند   فهرست عنوان                                           صفحه     خلاصه فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱    فصل اول: کلیات مقدمه …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان  بررسی بیوسیستماتیکی بخشه Viola در شمال ایران

 بررسی بیوسیستماتیکی بخشه Viola  در شمال ایران دانشکده علوم پایه گروه زیست شناسی گرایش سیستماتیک گیاهی  بررسی بیوسیستماتیکی بخشه Viola  در شمال ایران       فهرست. صفحه چکیده فارسی. ر چکیده انگلیسی. ز فصل اول: مقدمه ۱-۱ تاریخچه مطالعات سیستماتیکی سرده Viola. 2 1-2 موقعیت سیستماتیکی تیره Violaceae. 4 …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی باکتری های احیاء کننده سولفات در عفونت های روده بزرگ و آپاندیسیت

  بررسی باکتری های احیاء کننده سولفات در عفونت های روده بزرگ و آپاندیسیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی  (M.A) گرایش: میکروبیولوژی عنوان: بررسی باکتری های احیاء کننده سولفات در …

پایان نامه ارشد با عنوان بررسی ارتباط پلی مورفیسم های پروموتر ژن  GKN1 با خطر ابتلا به سرطان معده

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد شهرکرد دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک عنوان:  بررسی ارتباط پلی مورفیسم های پروموتر ژن  GKN1 با خطر ابتلا به سرطان معده     چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱ فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱-.اپیدمیولوژی سرطان معده……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲ ۱-۲- معده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳ ۱-۲-۱- کاردیا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴ ۱-۲-۲- …