پایان نامه ارشد با عنوان  شناسایی و طراحی  آغازگرهای نشانگر ریزماهواره در ماهی راشگوی معمولی(Eleutheronema tetradactylum, Shaw,1804) خلیج فارس

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی گروه زیست شناسی دریا پایان نامه دکتری رشته زیست شناسی دریا گرایش جانوران دریایی  شناسایی و طراحی  آغازگرهای نشانگر ریزماهواره در ماهی راشگوی معمولی(Eleutheronema tetradactylum, Shaw,1804) خلیج فارس     کلید واژه: ماهی راشگوی معمولی، Eleutheronema tetradactylum، خلیج فارس، …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان شناسایی گونه ها و برآورد باردهی جوامع پریفیتونی در دریاچه ی زریبار با هدف تعیین کیفیت آب

دانشکده علوم گروه زیست شناسی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته ی زیست شناسی گرایش سیستماتیک و اکولوژی گیاهی عنوان پایان نامه شناسایی گونه ها و برآورد باردهی جوامع پریفیتونی در دریاچه ی زریبار با هدف تعیین کیفیت آب     چکیده شناسایی گونه ها و برآورد باردهی …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه‌کننده‌ی ترکیبات آروماتیک خلیج فارس، منطقه ساحلی استان بوشهر

جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه‌کننده‌ی ترکیبات آروماتیک خلیج فارس، منطقه ساحلی استان بوشهر  دانشگاه آزاد اسلامی  واحد علوم و تحقیقات کرمان دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی   پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی (M.A) گرایش: میکروبیولوژی  عنوان: جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه‌کننده‌ی ترکیبات آروماتیک …

پایان نامه ارشد با عنوان جداسازی و شناسایی اکتینومیست‌های تولید کننده‌ ترکیبات ضدمیکروبی از رسوبات بستر دریای مازندران

جداسازی و شناسایی اکتینومیست‌های تولید کننده‌ ترکیبات ضدمیکروبی از رسوبات بستر دریای مازندران دانشکده علوم پایه گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی پایان نامه دوره‌ کارشناسی ارشد در رشته میکرو­بیولوژی موضوع: جداسازی و شناسایی اکتینومیست‌های تولید کننده‌ ترکیبات ضدمیکروبی از رسوبات بستر دریای مازندران     چکیده اکتینومیست‌ها همواره به …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان جداسازی و تهیه تک کلون­های القاء کننده پرحساسیتی دیررس (DTH) از لیشمانیا ماژور و ارزیابی آن­ها به صورت invitro و invivo در مقایسه با لیشمانین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی دانشکده فناوری­های نوین پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد((M.Sc)) گرایش: علوم سلولی و مولکولی عنوان: جداسازی و تهیه تک کلون­های القاء کننده پرحساسیتی دیررس (DTH) از لیشمانیا ماژور و ارزیابی آن­ها به صورت invitro و invivo در مقایسه با لیشمانین     فهرست مطالب …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تولید نوروسفر از سلول­های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان

تولید نوروسفر از سلول­های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه دامغان دانشکده زیست شناسی پایان نامه کارشناسی ارشد  زیست شناسی (گرایش بافت شناسی و جنین شناسی) تولید نوروسفر از سلول­های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان   چکیده   تولید نوروسفر از سلول­های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان   …

پایان نامه ارشد با عنوان تولید اریترومایسین بوسیله Saccharopolyspora erythraea  با استفاده از منبع نیتروژنی بومی ( ترکیب کنجاله سویا و کنجاله کلزا ) به روش فرمانتاسیون میکروبی

تولید اریترومایسین بوسیله Saccharopolyspora erythraea  با استفاده از منبع نیتروژنی بومی ( ترکیب کنجاله سویا و کنجاله کلزا ) به روش فرمانتاسیون میکروبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی دانشکده علوم و فناوری های نوین، گروه زیست شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.Sc)) گرایش : میکروبیولوژی عنوان: …

پایان نامه ارشد با عنوان تاثیر عصاره برگ  گیاه جغجغه( prosopis farcta)بر بیان ژن فسفوفروکتوکیناز-۱در موش های صحرایی دیابتی (نوع۱)

تاثیر عصاره برگ  گیاه جغجغه( prosopis farcta)بر بیان ژن فسفوفروکتوکیناز-۱در موش های صحرایی دیابتی (نوع۱) مدیریت تحصیلات تکمیلی پردیس خودگردان دانشگاه دانشکده علوم پایه گروه زیست شناسی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی- ژنتیک تاثیر عصاره برگ  گیاه جغجغه( prosopis farcta)بر بیان ژن فسفوفروکتوکیناز-۱در موش …

دانلود پایان نامه با عنوان پراکنش مکانی و زمانی گاماروس در سواحل استان مازندران بابلسر و فریدون کنار

دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا – بوم شناسی دریا عنوان: “پراکنش مکانی و زمانی گاماروس در سواحل استان مازندران بابلسر و فریدون کنار “     چکیده:   به منظور بررسی تغییرات فصلی پراکنش و تنوع گاماروسها به تفکیک جنسیت در سواحل …

دانلود پایان نامه با عنوان بررسی تاثیرspp.  Streptomyces جدا شده از خاک بر انحلال فسفات به منظور تولید کود زیستی فسفاته

بررسی تاثیرspp.  Streptomyces جدا شده از خاک بر انحلال فسفات به منظور تولید کود زیستی فسفاته دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی  (M.A) گرایش: میکروبیولوژی عنوان: بررسی تاثیرspp.  Streptomyces جدا شده …