دانلود پایان نامه با عنوان بررسی زمین­شیمی فلزات سنگین و ترکیبات آروماتیک چندحلقه­ای(PAHs) در غبار خیابان کلان­شهر اصفهان(شعاع ۵۰ کیلومتری)

دانشکده علوم پایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی زمین شناسی –زیست محیطی بررسی زمین­شیمی فلزات سنگین و ترکیبات آروماتیک چندحلقه­ای(PAHs) در غبار خیابان کلان­شهر اصفهان(شعاع ۵۰ کیلومتری)     چکیده […]

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی روند تغییرات میزان نفوذپذیری خاک در عرصه‌های پخش سیلاب پسکوه سراوان از دیدگاه زمین‌شناسی مهندسی و ارائه راه کارهای مهندسی در ارتباط با آن

بررسی روند تغییرات میزان نفوذپذیری خاک در عرصه‌های پخش سیلاب پسکوه سراوان از دیدگاه زمین‌شناسی مهندسی و ارائه راه کارهای مهندسی در ارتباط با آن. دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان […]

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی توزیع عناصر سنگین و گونه پذیری آنها در خاک‌های منطقه خاتون آباد، استان کرمان

دانشکده علوم پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی زمین‌شناسی (زیست محیطی) بررسی توزیع عناصر سنگین و گونه پذیری آنها در خاک‌های منطقه خاتون آباد، استان کرمان       چکیده […]

دانلود پایان نامه با عنوان بررسی تأثیر کانسار سرب و روی منطقه لنجان اصفهان بر آلودگی‌های زیست محیطی

دانشکده علوم پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زمین­شناسی گرایش زمین­شناسی زیست‌محیطی بررسی تأثیر کانسار سرب و روی منطقه لنجان اصفهان بر آلودگی‌های زیست محیطی     چکیده […]

دانلود پایان نامه با عنوان  استفاده از داده­های استر در تحلیل ارتباط سنگ­شناسی و پتانسیل­های معدنی گنبد­نمکی دهکویه، شمال شرقی لار، استان فارس

 استفاده از داده­های استر در تحلیل ارتباط سنگ­شناسی و پتانسیل­های معدنی گنبد­نمکی دهکویه، شمال شرقی لار، استان فارس دانشکده علوم پایان­نامه کارشناسی­ارشد در رشته‌ی  زمین­شناسی اقتصادی  استفاده از داده­های استر […]