دانلود پایان نامه با عنوان قواعد عمومی حاکم بر انحلال شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلستان

موضوع: قواعد عمومی حاکم بر انحلال شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلستان فهرست مطالب اجمالی مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..۲ فصل یکم : کلیات ……………………………………………………………………………………….. ۶ مبحث یکم – مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………….۷ مبحث دوم – مبانی و ماهیت انحلال شرکت تجاری …………………………………………………………….۲۲ مبحث سوم- تاریخچه انحلال شرکت تجارتی ……………………………………………………………………۲۷   فصل دوم: …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات

عنوان قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات فهرست مطالب عنوان                                                                                                  صفحه   مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۲ الف: بیان مسئله وضرورت تحقیق……………………………………………………………………….. ۲ ب: سوالات اصلی تحقیق………………………………………………………………………………….. ۳ ج: فرضیات…………………………………………………………………………………………………… ۳ د: پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۳ ه: روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۳ و: اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۴ ز: ساماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۴ فصل نخست: مفاهیم و کلیات………………………………………………………………………….. ۷ …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان

  قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزا   چکیده گاهی انجام یک عمل برای رسیدن به یک نتیجه‌ی خاص، تنها انگیزش درونی یک فرد است. این فرد عمل خاص را انجام می‌دهد، به خاطر رسیدن به نتیجه‌ی مشخص. در صورتی که که این اتفاق در حقوق کیفری …

دانلود پایان نامه با عنوان قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه قانونی جدید تجارت

قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه قانونی جدید تجارت فهرست مطلب چکیده ۱ ۱) بیان مسأله اساسی تحقیق. ۲ ۲) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۲ ۳) مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۳ ۴) جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق. ۳ ۵) اهداف مشخص تحقیق. ۳ ۶) سؤالات تحقیق. ۴ ۷) …

پایان نامه ارشد با عنوان قانون گذاری در نظام ولایی با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)

  قانون گذاری در نظام ولایی با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره) در گفتمان نظام ولایی، منبع قانون گذاری در ابتدا ذات اقدس احدیت است و پیامبران و ائمه(ع) در درجه دوم و در مرحله بعد فقهای جامع الشرایط وظیفه ابلاغ قوانین الهی را به …

دانلود پایان نامه با عنوان علم قاضی اساس کشف حقیقت در رسیدگی های قضایی و چگونگی تحصیل آن

  عنوان: علم قاضی اساس کشف حقیقت در رسیدگی های قضایی و چگونگی تحصیل آن   فهرست مطالب چکیده ………………..……..……………………………………………۱ مقدمه……………….…………………………………………………… ۳ تبیین مسئله …………………………………………………………………………………………………………………..۳ اهمیت تحقیق…………….………..…………………………………۷ پیشینه‏تحقیق……………………………………………………………….……………….………. ۷ اهداف تحقیق…………….………………………………………… ۸ سوؤالات تحقیق………………………………………………………۸ فرضیه های تحقیق …………………………………………………. ۹ روش تحقیق……………………………………………………….. ۹ ساماندهی تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. ۱۰   فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………………………..۱۱ …

دانلود پایان نامه با عنوان علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام قضایی ایران

  موضوع: علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام قضایی ایران فهرست مطالب عنوان                                                                                                             صفحه   چکیده———————————————————————- ۱ مقدمه———————————————————————– ۲ فصل اول: قانون و تخلفات انتظامی قضات مبحث اول: سابقه تاریخی و تقنینی بحث——————————————— ۸ گفتار اول: سابقه تاریخی نظارت انتظامی بر رفتار قضات در ایران—————————- ۸ …

پایان نامه ارشد با عنوان علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیرآراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن

  عنوان پژوهش: علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیرآراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن فهرست مطالب عنوان                                                                                                   صفحه چکیده ———————————————————— ۱ مقدمه————————————————————– ۲ فصل اول: کلیات تحقیق———————————————— ۴ ۱-۱- مقدمه ——————————————————– ۵ ۱-۲- بیان مساله—————————————————— ۵ ۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق————————————– ۶ ۱-۴- هدف کلی تحقیق …

دانلود پایان نامه با عنوان عقود مرابحه و استصناع در نظام بانکی ایران

  عنوان عقود مرابحه و استصناع در نظام بانکی ایران   فهرست مطالب عنوان                                                                                                                              صفحه چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲ بخش اول– موضوع شناسی نظام بانکی ایران فصل اول – تاریخچه و جایگاه نظام بانکی………………………………………………………………………………………………………………………۹ مبحث اول – تاریخچه و نظام بانکی…………………………………………………………………………………………………………………۹ گفتار اول – تاریخچه پیدایش پول و بانکداری………………………………………………………………………………………………۹ بند اول – …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا

  عنوان: عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا فهرست مطالب عنوان                                                                                         صفحه مقدمه تحقیق………………………….. ۱ بیان مسأله…………………………… ۲ سؤالات تحقیق………………………….. ۳ فرضیه­های تحقیق……………………….. ۴ پیشینه تحقیق…………………………. ۵ اهداف تحقیق………………………….. ۷ روش تحقیق……………………………. ۸ سازماندهی تحقیق………………………. ۹ فصل اول: مفاهیم و کلیات…………………………………………………………………. ۱۰ مبحث اول: تعریف و پیشینه عقد …