پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان رابطه ی بین نوع ساختار سازمانی با سازگاری دانشجویان دانشکده های مهندسی دانشگاه شیراز

  پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی       رابطه ی بین نوع ساختار سازمانی با سازگاری دانشجویان دانشکده های مهندسی دانشگاه شیراز چکیده   هدف اصلی […]

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان رابطه میان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان

دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی مدیریت پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش بیمه رابطه میان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان(مورد مطالعه: شرکت های […]

دانلود پایان نامه با عنوان شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش توان مالی تامین کنندگان با استفاده از تکنیک D-ANPوVIKOR فازی

دانشکده مدیریت پایان نامه کارشناسی ارشد موضوع: شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش توان مالی تامین کنندگان با استفاده از تکنیک D-ANPوVIKOR فازی-(مطالعه موردی صنایع شوینده)     […]

دانلود پایان نامه با عنوان شناسایی و تحلیل ریسک های برون­سپاری پروژه های تحقیق و توسعه در سازمان صنایع دریایی اصفهان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد (M.A) رشته مدیریت دولتی عنوان : شناسایی و تحلیل ریسک های برون­سپاری پروژه های تحقیق و توسعه در […]

پایان نامه ارشد با عنوان شناسایی و تبیین عوامل ارزیابی آمادگی شرکت­های کوچک و متوسط در به­کارگیری بازار الکترونیکی

    پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی  (گرایش بازاریابی بین­الملل) موضوع : شناسایی و تبیین عوامل ارزیابی آمادگی شرکت­های کوچک و متوسط در به­کارگیری بازار الکترونیکی […]

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان شناسایی و بررسی مؤلفه­های مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی(M.A) گرایش: بازاریابی   عنوان: شناسایی و بررسی مؤلفه­های مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری مورد مطالعه: استان ایلام   […]

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رفتار خریداران دستگاه تست قند خون در شهر تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی مدیریت بازرگانی پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد  رشته: مدیریت گرایش : بازرگانی-بازاریابی عنوان: شناسایی و اولویت […]

پایان نامه ارشد با عنوان شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان

                              دانشگاه آزاد اسلامی      واحد سمنان دانشکده  علوم انسانی ، گروه مدیریت صنعتی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی  گرایش مالی عنوان : […]