دانلود پایان نامه با عنوان اثربخشی آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان مادران و نشانگان اختلال نارسایی توجه – بیش‌فعالی در کودکان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) در رشته مشاوره مدرسه عنوان: اثربخشی آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان مادران و نشانگان اختلال نارسایی توجه – بیش‌فعالی در کودکان   فهرست مطالب عنوان                                                    صفحه چکیده.. ۱ فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه.. ۳  بیان مسأله.. ۵ …

دانلود پایان نامه با عنوان اثر بخشی آموزش مشاوره گروهی مهارت حل مسئله بر کاهش میزان عود افراد وابسته به مواد

اثر بخشی آموزش مشاوره گروهی مهارت حل مسئله بر کاهش میزان عود افراد وابسته به مواد   ۱-۱-مقدمه: اعتیاد به مواد مخدر[۱] به عنوان یک ”  مشکل اجتماعی ” یک  پدیده استعماری است  که  سبب ساز  زمینه  های ناسالم اجتماعی،اقتصادی ،فرهنگی، شخصیتی  و تربیتی می باشد. امروزه وسعت این معضل  …

پایان نامه ارشد با عنوان نقش واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: صنعتی و سازمانی   عنوان: نقش واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی  در کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس     فهرست مطالب چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱ فصل اول : کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه………………………………….. ۳ ۲-۱ …

دانلود پایان نامه با عنوان نقش کشمکش های والدین در سازگاری فرزندان (اعتماد به نفس، پرخاشگری و سلامت روان)

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی   عنوان: نقش کشمکش های والدین در سازگاری فرزندان (اعتماد به نفس، پرخاشگری و سلامت روان)       فهرست مطالب عنوان                                                   صفحه چکیده: ۱ فصل اول – کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه ۳ ۱-۲- بیان مسأله ۵ ۱-۳- …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مکانیسم های دفاعی ـ روانی

مکانیسم های دفاعی ـ روانی   فهرست مطالب عنوان                                           صفحه چکیده ………………………………… ۱ فصل اول: کلیات مقدمه ………………………………… ۳ بیان مسئله ……………………………. ۴ فصل دوم: مباحث نظری زیگموند فروید …………………………. ۷ تعریف روانکاوی ……………………….. ۱۵ ساختار شخصیت …………………………. ۱۸ دیدگاه روان پویشی ……………………. ۳۴ دیدگاه انسان گرایی …………………… ۴۴ …

پایان نامه ارشد با عنوان مقایسه ویژگی‌های شخصیتی سرشت و منش در گروهی از معلمان و پرستاران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی       عنوان: مقایسه ویژگی‌های شخصیتی سرشت و منش در گروهی از معلمان و پرستاران     فهرست مطالب عنوان                                                                                                                 صفحه   چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………  ۱   فصل نخست (کلیات پژوهش) ۱-۱   مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..    ۳ ۲-۱   بیان مسئله   …………………………………………………………………………………………………………….    ۶ ۳-۱   …

دانلود پایان نامه با عنوان مقایسه میزان افسردگی درزنان شاغل و غیر شاغل در شهرستان بجنورد

مقایسه میزان افسردگی درزنان شاغل و غیر شاغل در شهرستان بجنورد   فهرست مطالب عنوان صفحه تقدیر و تشکر الف قدردانی ب چکیده ۱ فصل اول: «کلیات تحقیق» ۳ مقدمه ۴ بیان مساله ۷ اهمیت تحقیق ۱۰ اهداف تحقیق ۱۳ فرضیه تحقیق ۱۴ تعاریف عملیاتی ۱۴   فصل دوم: «پیشینه …

دانلود پایان نامه با عنوان مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.  ) گرایش: عمومی   عنوان پایان نامه : مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی     فهرست مطالب عنوان                                                                                                                        صفحه چکیده……………………………………. ۱ فصل اول کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه……………………………….. ۲ ۱-۲- بیان مسئله…………………………… ۳ ۱-۳- اهداف تحقیق………………………….. …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیربزهکار

  عنوان مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیربزهکار     فهرست مطالب عنوان…………………………………. صفحه گواهی ………………………………… الف تقدیر و تشکر ………………………….. ب تقدیم ………………………………… ج فصل اول : طرح تحقیق مقدمه ………………………………… ۲ انگیزه تحقیق ………………………….. ۴ فایده و اهمیت تحقیق ……………………. ۵ اهداف تحقیق …………………………… ۶ بیان …

پایان نامه ارشد با عنوان مقایسه تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی ناحیه ۷ شهر مشهد

مقایسه تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی ناحیه ۷ شهر مشهد ۱۲۷ص   فصل اول :  کلیات تحقیق ۱- ۱ مقدمه ۱-۲ بیان مساله ۱-۳  اهمیت مساله ۱-۴   اهداف تحقیق ۱-۵ سئوالات تحقیق ۱-۶ تعاریف نظری و عملیاتی تعاریف نظری تعاریف عملیاتی …