دانلود پایان نامه با عنوان مقایسه اثر بخشی مشاوره زوجی به شیوه عقلانی عاطفی و واقعیت درمانی در کاهش تعارضات زناشویی مراجعه کنندگان به مرکز مداخله در بحران بهزیستی لاهیجان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A.) ) گرایش مشاوره عنوان: مقایسه اثر بخشی مشاوره زوجی به شیوه عقلانی عاطفی و واقعیت درمانی در کاهش تعارضات زناشویی مراجعه کنندگان به مرکز مداخله در بحران بهزیستی لاهیجان     چکیده: هدف از پژوهش حاضر مقایسه و بررسی میزان اثر بخشی …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان رابطه بین خودکارآمدی با سلامت روان در بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی ۱۲-۷ ساله شهرستان الشتر

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A» رشته: مشاوره و راهنمایی     عنوان: رابطه بین خودکارآمدی با سلامت روان در بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی ۱۲-۷ ساله شهرستان الشتر     فهرست مطالب عنوان                                                                                                            صفحه   چکیده ۱ فصل اول:کلیات پژوهش ۱-۱ مقدمه ۳ ۱-۲ بیان مسأله ۵ …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تدوین و هنجاریابی پرسشنامه سنجش “رشد خود” (خود پویی) و تعیین ویژگی‌‏‏‏های روان‏‌سنجی آن

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی‏ارشد (M.A.) گرایش: مشاوره و راهنمایی   عنوان تدوین و هنجاریابی پرسشنامه سنجش “رشد خود” (خود پویی) و تعیین ویژگی‌‏‏‏های روان‏‌سنجی آن.     فهرست مطالب عنوان                                                                                        صفحه چکیده ۱ ۱-فصل اول – کلیات پژوهش_ ۲ ۱-۱-مقدمه ۳ ۱-۲-بیان مساله ۷ ۱-۳-هدف‌‏‏‏های پژوهش_ ۸ ۱-۴-اهمیت …

دانلود پایان نامه با عنوان تدوین و آزمون مدل انگیزشی برای تصمیم به ترک یا ادامه تحصیل دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان مناطق روستایی شهرستان اقلید

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)   رشته مشاوره   عنوان: تدوین و آزمون مدل انگیزشی برای تصمیم به ترک یا ادامه تحصیل دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان مناطق روستایی شهرستان اقلید     چکیده هدف از پژوهش حاضر تدوین و آزمون یک مدل انگیزشی برای تصمیم …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان پیش بینی سازگاری اجتماعی دانشجویان مجرد براساس طرحواره های ناسازگار اولیه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره عنوان : پیش بینی سازگاری اجتماعی دانشجویان مجرد براساس طرحواره های ناسازگار اولیه   فهرست مطالب عنوان…………………………………………………………………………………………………….صفحه فصل اول (کلیات تحقیق) ۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………….۲ ۱-۲- بیان مسئله……………………………………………………………………………………۴ ۱-۳- اهمیت وضرورت پژوهش………………………………………………………………..۹ ۱-۴- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………..۱۲ ۱-۵- سئوالات پژوهش………………………………………………………………………………..۱۳ ۱-۶- تعریف واژگان……………………………………………………………………………………۱۴ ۱-۶-۱طرحواره های ناسازگار اولیه……………………………………………………………۱۴ ۱-۶-۲سازگاری …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی همبستگی تیپ های شخصیتی دانش آموزان بر اساس رغبت سنج هالند در مرحله ورود به دبیرستان و مرحله فراغت از تحصیل در آن مقطع

پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره بررسی همبستگی تیپ های شخصیتی دانش آموزان بر اساس رغبت سنج هالند در مرحله ورود به دبیرستان و مرحله فراغت از تحصیل در آن مقطع     فهرست   چکیده…………………………………………………………………………………………………. ۵ فصل اول مقدمه……………………………………………………………………………………………………۷ بیان مسئله…………………………………………………………………………………………..۱۱ اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………..۱۵ اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………….۱۶ تعریف واژه ها …

دانلود پایان نامه با عنوان بررسی مقایسه‌ی دغدغه‌های شغلی پرستاران در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم ‌پزشکی شهر اصفهان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد.M.A گرایش:  مشاوره وراهنمائی     عنوان بررسی مقایسه‌ی دغدغه‌های شغلی پرستاران در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم ‌پزشکی شهر اصفهان     چکیده زمینه. با توجه به حساسیت شغل پرستاری شناخت دغدغه های آنها در مسیر انتخاب شغل از ضروریات است تا این …

دانلود پایان نامه با عنوان بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی(MA) عنوان: بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان   فهرست مطالب چکیده.. ۱ فصل اول.. ۲ کلیات پژوهش.. ۲ ۱-۱مقدمه. ۳ ۱-۲بیان مسئله. ۴ ۱-۳ اهمیت …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی اثر بخشی آموزش مثبت نگری بر افزایش احساس تعلق به مدرسه و روابط با دیگران در میان دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته مشاوره” بررسی اثر بخشی آموزش مثبت نگری بر افزایش احساس تعلق به مدرسه و روابط با دیگران در میان دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران     چکیده   هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی آموزش مثبت نگری بر احساس تعلق به …

دانلود پایان نامه با عنوان اثربخشی خانواده درمانی راه حل مدار – ساختاری در درمان  قطع مصرف مواد افراد وابسته به مواد، پیشگیری از عود آن و افزایش عملکرد خانواده

پایان نامه جهت اخذ درجه دکتری تخصصی (PhD) در رشته مشاوره   عنوان: اثربخشی خانواده درمانی راه حل مدار – ساختاری در درمان  قطع مصرف مواد افراد وابسته به مواد، پیشگیری از عود آن و افزایش عملکرد خانواده     چکیده امروزه اعتیاد یک مشکل سلامتی بهداشت عمومی در سراسر …