پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مقایسه اثر بخشی مشاوره زوجی به شیوه عقلانی عاطفی و واقعیت درمانی در کاهش تعارضات زناشویی مراجعه کنندگان به مرکز مداخله در بحران بهزیستی لاهیجان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A.) ) گرایش مشاوره عنوان: مقایسه اثر بخشی مشاوره زوجی به شیوه عقلانی عاطفی و واقعیت درمانی در کاهش تعارضات زناشویی مراجعه کنندگان […]

دانلود پایان نامه با عنوان رابطه بین خودکارآمدی با سلامت روان در بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی ۱۲-۷ ساله شهرستان الشتر

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A» رشته: مشاوره و راهنمایی     عنوان: رابطه بین خودکارآمدی با سلامت روان در بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی ۱۲-۷ ساله شهرستان […]

دانلود پایان نامه با عنوان تدوین و هنجاریابی پرسشنامه سنجش “رشد خود” (خود پویی) و تعیین ویژگی‌‏‏‏های روان‏‌سنجی آن

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی‏ارشد (M.A.) گرایش: مشاوره و راهنمایی   عنوان تدوین و هنجاریابی پرسشنامه سنجش “رشد خود” (خود پویی) و تعیین ویژگی‌‏‏‏های روان‏‌سنجی آن.     فهرست […]

دانلود پایان نامه با عنوان تدوین و آزمون مدل انگیزشی برای تصمیم به ترک یا ادامه تحصیل دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان مناطق روستایی شهرستان اقلید

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)   رشته مشاوره   عنوان: تدوین و آزمون مدل انگیزشی برای تصمیم به ترک یا ادامه تحصیل دانش آموزان پسر پایه اول […]

دانلود پایان نامه با عنوان پیش بینی سازگاری اجتماعی دانشجویان مجرد براساس طرحواره های ناسازگار اولیه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره عنوان : پیش بینی سازگاری اجتماعی دانشجویان مجرد براساس طرحواره های ناسازگار اولیه   فهرست مطالب عنوان…………………………………………………………………………………………………….صفحه فصل اول (کلیات تحقیق) ۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………….۲ ۱-۲- […]

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی همبستگی تیپ های شخصیتی دانش آموزان بر اساس رغبت سنج هالند در مرحله ورود به دبیرستان و مرحله فراغت از تحصیل در آن مقطع

پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره بررسی همبستگی تیپ های شخصیتی دانش آموزان بر اساس رغبت سنج هالند در مرحله ورود به دبیرستان و مرحله فراغت از تحصیل در آن مقطع […]

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی مقایسه‌ی دغدغه‌های شغلی پرستاران در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم ‌پزشکی شهر اصفهان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد.M.A گرایش:  مشاوره وراهنمائی     عنوان بررسی مقایسه‌ی دغدغه‌های شغلی پرستاران در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم ‌پزشکی شهر اصفهان     چکیده […]

پایان نامه ارشد با عنوان بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی(MA) عنوان: بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در […]

دانلود پایان نامه با عنوان بررسی اثر بخشی آموزش مثبت نگری بر افزایش احساس تعلق به مدرسه و روابط با دیگران در میان دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته مشاوره” بررسی اثر بخشی آموزش مثبت نگری بر افزایش احساس تعلق به مدرسه و روابط با دیگران در میان دانش آموزان دبیرستانهای […]

پایان نامه ارشد با عنوان اثربخشی خانواده درمانی راه حل مدار – ساختاری در درمان  قطع مصرف مواد افراد وابسته به مواد، پیشگیری از عود آن و افزایش عملکرد خانواده

پایان نامه جهت اخذ درجه دکتری تخصصی (PhD) در رشته مشاوره   عنوان: اثربخشی خانواده درمانی راه حل مدار – ساختاری در درمان  قطع مصرف مواد افراد وابسته به مواد، […]