خانه / علوم انسانی / روانشناسی (صفحه 16)

روانشناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با تاب آوری دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد در سال ۱۳۹۲

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هرمزگان   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: روانشناسی(M.A) گرایش: تربیتی   موضوع: بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با تاب آوری دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد در سال ۱۳۹۲     فهرست مطالب عنوان                                                                                                             صفحه چکیده..…..………………………………………………………………………………………………………….۱ فصل اول …

مشاهده بیشتر

دانلود پایان نامه با عنوان بررسی رابطه بین امکانات رفاهی و افت تحصیلی در بین دانش آموزان

        موضوع پایان نامه : بررسی رابطه بین امکانات رفاهی و افت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان شهر ابهر و روستاهای عمید آباد و سنبل آباد در سال تحصیلی ۸۴   فهرست مطالب : چکیده فصل اول : مقدمه بیان مسأله اهداف تحقیق اهمیت …

مشاهده بیشتر

پایان نامه ارشد با عنوان بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس گروه علوم تربیتی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: مدیریت آموزشی   عنوان: بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس   فهرست بندی مطالب عنوان                                                                                                  صفحه فصل اول: کلیات …

مشاهده بیشتر

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان

بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌های شهر شیراز فهرست مطالب عنوان                                                                                                            صفحه فصل نخست: کلیات تحقیق مقدمه.. ۲ بیان مسئله.. ۳ ضرورت های خاص انجام تحقیق:.. ۸ اهداف تحقیق.. ۹ هدف اصلی :.. ۹ اهداف فرعی :.. ۹ اهداف کاربردی.. …

مشاهده بیشتر

پایان نامه ارشد با عنوان بررسی رابطه بین ارضاء نیازهای بنیادین روان‌شناختی و خودشناسی انسجامی با رضایت زناشویی در فرهنگیان سبزوار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان   دانشکده علوم انسانی ، گروه آموزشی مشاوره پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.A“ گرایش :مشاوره خانواده   عنوان بررسی رابطه بین ارضاء نیازهای بنیادین روان‌شناختی و خودشناسی انسجامی با رضایت زناشویی در فرهنگیان سبزوار   چکیده : این پژوهش با هدف …

مشاهده بیشتر

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی رابطه ی بین خلاقیت و ویژگی های شخصیتی (درونگرایی و برونگرایی) بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ابهر

    موضوع: بررسی رابطه ی بین خلاقیت و ویژگی های شخصیتی (درونگرایی و برونگرایی) بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ابهر               فهرست مطالب عنوان                                                                 صفحه تقدیر و تشکر تقدیم چکیده فصل اول: مقدمه بیان مسئله اهداف تحقیق اهمیت و ضرور ت …

مشاهده بیشتر

دانلود پایان نامه با عنوان بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان

چکیده: هدف پژوهش حاضر ، بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت جام می باشد. طرح پژوهش همبستگی ونمونه پژوهش را همان جامعه آماری یعنی دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت جام تشکیل می دهد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. …

مشاهده بیشتر