پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادها

  شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادها چکیده   شاکله ایجاد مسئولیت قراردادی، نقض تعهدات قراردادی یا شروط ضمن آن قرارداد می باشد. اما گاه طرفین قرارداد، به صورت شرط ضمن عقد یا به صورت قراردادی، مسئولیت خویش را کاهش داده یا به طور کلی ساقط می …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان شرایط و ضوابط تملک اراضی برای طرح های عمومی و دولتی

  عنوان: شرایط و ضوابط تملک اراضی برای طرح های عمومی و دولتی فهرست مطالب چکیده ۸ مقدمه. ۸ الف. بیان مساله. ۱۱ ب. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۱۳ ج. مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۱۳ د. جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. ۱۵ ه. اهداف مشخص تحقیق.. …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان شرایط صحت شروط ضمن عقد و شرط نتیجه -.مطالعه تطبیقی شرط نتیجه باحقوق فرانسه

شرایط صحت شروط ضمن عقد و شرط نتیجه -.مطالعه تطبیقی شرط نتیجه باحقوق فرانسه مقدمه شرط یکی از پر کاربرد ترین موجودات حقوقی است به نحوی که اغلب نمی توان قراردادی یافت که در آن شرط ضمن عقدی وجود نداشته باشد . به دنبال استعمال فراوان یک موجود حقوقی پرسشهای …

پایان نامه ارشد با عنوان سیاست کیفری ناظر بر سلامت حمل ونقل انرژی

عنوان: سیاست کیفری ناظر بر سلامت حمل ونقل انرژی چکیده گسترش روز افزون انشعابات غیرمجاز آشکار و پنهان و خسارات مستقیم و غیر مستقیم ناشی از برقراری اینگونه انشعابات باعث گردیده که طی سال­های اخیر کشور، نگاه ویژه ای به این گونه انشعابات داشته باشد و برخورد با عاملین برقراری …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی و حقوق حاکم بر آن

  عنوان پایان نامه سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی و حقوق حاکم بر آن   فهرست مطالب ______________________________________________________________ عنوان                                                                                                                          صفحه چکیده. …………………………………………………………………………………………………………………………۱ مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………………۲ ۱- فصل اول: کلیات سرمایه گذاری…………………………………………………………………… ۶ ۱-۱ کلیات سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………. ۶……. ۱-۱-۱ تعریف سرمایه گذاری……………………………………………………………………………… ۶ ۲-۱-۱ انواع و شیوه های سرمایه …

دانلود پایان نامه با عنوان رویکرد قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در حل و فصل اختلافات ملکی

  عنوان رویکرد قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در حل و فصل اختلافات ملکی فهرست                                                                                            صفحه چکیده …………………………………………………………………………………………………………. ۱ الف)مقدمه ……………………………………………………………………………………………………. ۲ ب)بیان مسئله اساسی تحقیق ……………………………………………………………………………… ۳ ج)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………. ۳ د)مرور ادبیات و سوابق مربوط……………………………………………………………………………. ۳ ه)اهداف مشخص تحقیق ………………………………………………………………………………….. …

پایان نامه ارشد با عنوان رفع تمام تعارضات و ابهامات موجود حقوقی در رابطه با ضابطه ی تعیین اقامتگاه بین المللی شرکت های تجاری

رفع تمام تعارضات و ابهامات موجود حقوقی در رابطه با ضابطه ی تعیین اقامتگاه بین المللی شرکت های تجاری مقدمه شخص حقوقی مانند انسان باید محل اقامت معین داشته باشد. اهمیت محل اقامت بیشتر از لحاظ اصول محاکمات از قبیل احضار و ابلاغ احکام و همچنین در شرکت های تجارتی …

پایان نامه ارشد با عنوان رفتار مرتکب در قتل عمدی  (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا) 

  عنوان : رفتار مرتکب در قتل عمدی  (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا)    چکیده از میان تمامی رشته های حقوق، حقوق کیفری دارای رسالت سنگین تر و وظیفه خطیر تری  است، زیرا از یکسو با حفظ نظم جامعه و جلوگیری از اخلال در نظم و از سوی دیگر …

پایان نامه ارشد با عنوان رعایت حقوق شهروندی دردادسراها ودادگاه­هاینظامی

  عنوان: رعایت حقوق شهروندی دردادسراها ودادگاه­هاینظامی   فهرست مطالب عنوان صفحه     چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. ۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… ۲     فصل اول- کلیات تحقیق……………………………………………………………………………….. ۳ ۱-۱-بیان مساله…………………………………………………………………………………………………….. ۴ ۱-۲-اهمیت موضوع وضرورت تحقیق……………………………………………………………………….. ۶ ۱-۳-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۶ ۱-۳-۱-هدف اصلی………………………………………………………………………………………….. ۶ ۱ -۳-۲-اهداف فرعی……………………………………………………………………………………….. ۷ ۱-۴-سوال­های تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۷ ۱-۵- فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۷ …

دانلود پایان نامه با عنوان راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی

  عنوان: راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی فهرست مطالب عنوان                                      صفحه چکیده. ۱ فصل اول:کلیات تحقیق ۱-کلیات تحقیق… ۳ ۱-۱-مقدمه. ۳ ۱-۲-اهداف تحقیق.. ۴ ۱-۳-سئوالات تحقیق.. ۴ ۱-۴-فرضیات تحقیق.. ۵ ۱-۵-پیشینه و سابقه تحقیق.. ۵ ۱-۶-روش تحقیق.. ۶ ۱-۷-ساماندهی تحقیق.. ۶ فصل دوم:مفاهیم و کلیات …