خانه / علوم انسانی / حقوق (صفحه 43)

حقوق

دانلود پایان نامه با عنوان آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت

فهرست مطالب   فصل اول : کلیات ۱-۱ مقدمه. ۲ ۱-۲ بیان مسأله. ۲ ۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۵ ۱-۴ اهداف تحقیق.. ۷ ۱-۵ فرضیه های تحقیق.. ۷ ۱-۶ مفهوم حضانت… ۷ ۱-۶-۱ مفهوم لغوى حضانت… ۸ ۱-۶-۲ مفهوم فقهى حضانت… ۸ ۱-۶-۳ مفهوم حقوقى حضانت… ۸ ۱-۷ روش …

مشاهده بیشتر

دانلود پایان نامه با عنوان استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده

« فهرست مطالب » عنوان صفحه چکیده ۱ مقدمه ۲ فصل اول کلیات، مختصری از حقوق ثبت بخش اول: کلیات تحقیق و عمومات ثبتی ۵ بخش دوم: فرض­حقوقی ماده ۲۲ق.ث ۱۹ ۱- ثبت ملک اقدامی دولتی و حاکمیتی است ۱۹ ۲- ارزش ذاتی و عینی ثبت ملک ۱۹ ۳- جایگاه …

مشاهده بیشتر

دانلود پایان نامه با عنوان استقلال دیوان بین المللی کیفری در پرتو قضیه دارفور

تبیین موضوع: جهان معاصر به ویژه در دهه آخر قرن بیستم و آغاز قرن جدید شاهد نقض هنجارهای اساسی و بی اعتنایی به ارزشهای بدی   هی و والای انسانی بوده است. از زمان تصویب منشور ملل متحد به عنوان راهنمای زندگی مسالمت آمیز در سال ۱۹۴۵ میلادی و به رغم …

مشاهده بیشتر

پایان نامه ارشد با عنوان استقلال آموزشی مالی واداری دانشگاهها

چکیده درتحقیق حاضر پس از بیان مفاهیم وتعاریف، اصول ومبانی دانشگاه واستقلال، وسیرتاریخی استقلال دانشگاهها درایران وآموزه های نظری مختلف در این زمینه بیان ودر نهایت با تصویب ماده ۴۹ قانون برنامه برنامه چهارم وماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه ودادن استقلال وخودمختاری به دانشگاهها در سه فصل جداگانه به …

مشاهده بیشتر

دانلود پایان نامه با عنوان ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

چکیده ازدواج موقت نهادی است که در فقه اسلامی به آن پرداخته شده و همچنین در قرآن کریم بدان اشاره گردیده که هدف اصلی آن کنترل غریزه جنسی در مسیر شرعی و صحیح بیان شده است و در مواقع عسرت و اضطرار پیشنهاد میگردد .قانون‌گذار ایران که به تاسی از …

مشاهده بیشتر

پایان نامه ارشد با عنوان اداره اموال مشاع در حقوق ایران

چکیده در سیستم حقوقی ایران، مال مشاع به مالی گفته میشود که دارای بیش از یک مالک است و حق مالکیت هر کدام ازمالکان در مال گسترش و نفوذ یافته است.همین امر سبب بروز مسائلی در باب این اموال گردیده است که از آنجمله میتوان به بحث اداره این اموال …

مشاهده بیشتر

پایان نامه ارشد با عنوان اختیارطلاق درفقه امامیه واهل سنت

طرح مسأله استحکام بنیان اصیل خانواده و برقراری ارتباط صمیمانه و دوستانه بین تمام اعضاء خانواده در قوانین مترقی و پیشرفته دین مبین اسلام از ویژگی‌های خاصی برخودار است، لذا تمام دستورات و قوانین اسلام از قوانین خانوادگی گرفته تا قوانین اجتماعی و ….. همه با هماهنگی کامل با یکدیگر …

مشاهده بیشتر

پایان نامه ارشد با عنوان احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی

چکیده : یکی از تقسیم بندی های مال تقسیم آن به اموال مثلی و قیمی می‌باشد ، بدیهی است که بر هر یک از تقسیمات مال آثار و فوایدی مترتب است . با بررسی قانون مدنی و سایر قوانین و آئین‌نامه های اجرایی مشخص می شود که فایده این تقسیم …

مشاهده بیشتر

پایان نامه ارشد با عنوان احترام به حق مکتسب و بررسی مصادیق عمده آن در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی ضمن تطبیق با فقه

چکیده : احترام به حقوق مکتسب اشخاص همواره و در طول تاریخ پر از فراز و نشیب زندگی بشر در پهنه هستی از آرمانهای انسانهای عدالتخواه بوده است.مبانی چنین حقی را می توان در قوانین عرف و عادت معمول در اجتماع انسانی و اصول و موازین اخلاقی و حقوقی پیدا …

مشاهده بیشتر

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع)

چکیده افراد یک جامعه مانند اعضا و جوارح بدن هستند که اختلال در کار یکی از آنها موجب زوال سلامت اعضای دیگر می شود. از این رو، در همه کشورها برای جلوگیری از تضییع حقوق اجتماعی، مقرراتی را اجرا می کنندکه رفاه جامعه را در ابعاد مختلف تأمین می کنند. …

مشاهده بیشتر