پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده ۷۷ کمیسیون شهرداری ها

موضوع: طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده ۷۷ کمیسیون شهرداری ها فهرست مطالب چکیده ۱ فصل اول:مقدمه. ۲ آشنایی با کمیسیون ماده ۷۷٫ ۴ ۱- بخش اول- […]

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ضوابط رسیدگی، صدور و اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی

عنوان: ضوابط رسیدگی، صدور و اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی فهرست مطالب عنوان                                                                          صفحه                                                                           چکیده   مقدمه  ——————————————– ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   الف- بیان مسئله ———————————– ۳ ب- اهمیت و […]

پایان نامه ارشد با عنوان ضمانت حسن انجام تعهد

    عنوان: ضمانت حسن انجام تعهد فهرست مطالب عنوان                                                                                        صفحه چکیده…………………………………………………………………………………. مقدمه………………………………………………………………………………….. فصل اول: شناخت ضمانت حسن انجام تعهد…………………………………………. ۱ ۱-۱ معانی، مفاهیم و اقسام ضمانت حسن انجام […]

پایان نامه ارشد با عنوان ضمانت اجرا ی نقض علائم تجاری در حقوق ایران و  نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری

  ضمانت اجرا ی نقض علائم تجاری در حقوق ایران و  نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری چکیده علامت تجاری یکی از مصادیق مالکیت صنعتی است که همواره در طول […]

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ضرورت تاسیس دادگاه های تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه

ضرورت تاسیس دادگاه های تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه چکیده هدف اساسی این مطالعه بررسی ضرورت تاسیس دادگاههای تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه میباشد. براساس پژوهش […]

پایان نامه ارشد با عنوان ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

  عنوان: ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی فهرست مطالب عنوان                                                                                                     صفحه   چکیده ۱ مقدمه. ۲ الف- بیان مسأله. ۲ ب ضرورت تحقیق.. ۲ ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. […]

پایان نامه ارشد با عنوان صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری ( ICC)و ارتباط آن با نظام های قضایی  ملی

  عنوان  : صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری ( ICC)و ارتباط آن با نظام های قضایی  ملی   فهرست مطالب عنوان                                                                                                     صفحه فصل اول :  مبانی و کلیات دیوان […]