پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده ۷۷ کمیسیون شهرداری ها

موضوع: طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده ۷۷ کمیسیون شهرداری ها فهرست مطالب چکیده ۱ فصل اول:مقدمه. ۲ آشنایی با کمیسیون ماده ۷۷٫ ۴ ۱- بخش اول- تشکیلات و صلاحیت.. ۴ ۱-۱- گفتار اول تعریف و تشکیلات.. ۴ ۱-۲- گفتار دوم- ترکیب اعضای کمیسیون و استقلال و …

پایان نامه ارشد با عنوان ضوابط رسیدگی، صدور و اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی

عنوان: ضوابط رسیدگی، صدور و اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی فهرست مطالب عنوان                                                                          صفحه                                                                           چکیده   مقدمه  ——————————————– ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   الف- بیان مسئله ———————————– ۳ ب- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق———————– ۳ ج- پیشینه تحقیق———————————— ۳ د- مسیرتحقیق————————————— ۴ ه- اهداف تحقیق————————————- ۴ و- سوالات تحقیق————————————- ۴ ز- …

پایان نامه ارشد با عنوان ضمانت حسن انجام تعهد

    عنوان: ضمانت حسن انجام تعهد فهرست مطالب عنوان                                                                                        صفحه چکیده…………………………………………………………………………………. مقدمه………………………………………………………………………………….. فصل اول: شناخت ضمانت حسن انجام تعهد…………………………………………. ۱ ۱-۱ معانی، مفاهیم و اقسام ضمانت حسن انجام تعهد……………………………….. ۲ ۱-۱-۱ معانی و مفاهیم………………………………………………………………. ۲ ۱-۱-۱-۱ ضمانت…………………………………………………………………… ۲ ۱-۱-۱-۱-۱- تعریف و اوصاف عقد ضمان…………………………………………. ۱-۱-۱-۲ تعهد……………………………………………………………………….. ۲۳ ۱-۱-۱-۳ …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ضمانت اجرا ی نقض علائم تجاری در حقوق ایران و  نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری

  ضمانت اجرا ی نقض علائم تجاری در حقوق ایران و  نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری چکیده علامت تجاری یکی از مصادیق مالکیت صنعتی است که همواره در طول تاریخ بشری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و برای معرفی تولیدات و خدمات بنگاههای اقتصادی و تمایزبخشی بین آنها …

پایان نامه ارشد با عنوان ضرورت تاسیس دادگاه های تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه

ضرورت تاسیس دادگاه های تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه چکیده هدف اساسی این مطالعه بررسی ضرورت تاسیس دادگاههای تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه میباشد. براساس پژوهش توصیفی از نوع علی _ مقایسه ای (پس رویدادی) ، پس از اجرای پرسشنامه محقق ساخته در مقیاس لیکرت و …

پایان نامه ارشد با عنوان ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

  عنوان: ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی فهرست مطالب عنوان                                                                                                     صفحه   چکیده ۱ مقدمه. ۲ الف- بیان مسأله. ۲ ب ضرورت تحقیق.. ۲ ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۳ د–نوآوری در تحقیق.. ۳ ه- اهداف مشخص تحقیق.. ۳ و – در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران. ۳ …

دانلود پایان نامه با عنوان صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق

صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق چکیده: آیا می توان تاریخهای ۲۲ فوریه و ۲۵ مه ۱۹۹۳ را که در آن ها شورای امنیت به ترتیب تصمیم های ذیل را گرفت، دو روز تاریخی نامید؟  به موجب این تصمیم ها مقرر شد از یک سو …

پایان نامه ارشد با عنوان صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری ( ICC)و ارتباط آن با نظام های قضایی  ملی

  عنوان  : صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری ( ICC)و ارتباط آن با نظام های قضایی  ملی   فهرست مطالب عنوان                                                                                                     صفحه فصل اول :  مبانی و کلیات دیوان بین المللی کیفری ۱-۱ مقدمه: ۲ ۱-۲  طرح پژوهش…. ۲ ۱-۲-۱ بیان مسأله. ۲ ۱-۲-۲  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین) 

  موضوع: شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)  چکیده: یکی از شایع ترین و مهم ترین روابطی که بخش عمده نیازهای بشری از طریق آن فراهم می‌گردد قراردادهای بیع بین المللی است. از آنجا که این قراردادها میان تجار کشورهای مختلف و با …

پایان نامه ارشد با عنوان شرط ضمان امین

  شرط ضمان امین چکیده اشخاص به موجب قانون، قرارداد یا حکم دادگاه نسبت به مال دیگری امین تلقی می­گردند؛ مانند مستاجر، مستودع، مستعیر و … . یکی از موضوعات قابل بررسی در این زمینه، شرط ضمان امین می­باشد؛ زیرا در بسیاری از معاملات امانی، ضمان امین شرط می­شود؛ بنابراین …