پایان نامه ارشد با عنوان قواعد عمومی حاکم بر انحلال شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلستان

موضوع: قواعد عمومی حاکم بر انحلال شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلستان فهرست مطالب اجمالی مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..۲ فصل یکم : کلیات ……………………………………………………………………………………….. ۶ مبحث یکم – مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………….۷ […]

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات

عنوان قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات فهرست مطالب عنوان                                                                                                  صفحه   مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۲ الف: بیان مسئله وضرورت تحقیق……………………………………………………………………….. ۲ ب: سوالات اصلی تحقیق………………………………………………………………………………….. ۳ ج: فرضیات…………………………………………………………………………………………………… ۳ د: پیشینه […]

پایان نامه ارشد با عنوان قانون گذاری در نظام ولایی با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)

  قانون گذاری در نظام ولایی با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره) در گفتمان نظام ولایی، منبع قانون گذاری در ابتدا ذات اقدس احدیت است […]

دانلود پایان نامه با عنوان علم قاضی اساس کشف حقیقت در رسیدگی های قضایی و چگونگی تحصیل آن

  عنوان: علم قاضی اساس کشف حقیقت در رسیدگی های قضایی و چگونگی تحصیل آن   فهرست مطالب چکیده ………………..……..……………………………………………۱ مقدمه……………….…………………………………………………… ۳ تبیین مسئله …………………………………………………………………………………………………………………..۳ اهمیت تحقیق…………….………..…………………………………۷ پیشینه‏تحقیق……………………………………………………………….……………….………. ۷ اهداف […]

پایان نامه ارشد با عنوان علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام قضایی ایران

  موضوع: علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام قضایی ایران فهرست مطالب عنوان                                                                                                             صفحه   چکیده———————————————————————- ۱ مقدمه———————————————————————– ۲ فصل اول: قانون و تخلفات انتظامی قضات […]

پایان نامه ارشد با عنوان علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیرآراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن

  عنوان پژوهش: علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیرآراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن فهرست مطالب عنوان                                                                                                   صفحه چکیده ———————————————————— ۱ مقدمه————————————————————– ۲ فصل اول: کلیات تحقیق———————————————— […]

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان عقود مرابحه و استصناع در نظام بانکی ایران

  عنوان عقود مرابحه و استصناع در نظام بانکی ایران   فهرست مطالب عنوان                                                                                                                              صفحه چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲ بخش اول– موضوع شناسی نظام بانکی ایران فصل اول – تاریخچه و جایگاه […]

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا

  عنوان: عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا فهرست مطالب عنوان                                                                                         صفحه مقدمه تحقیق………………………….. ۱ بیان مسأله…………………………… ۲ سؤالات تحقیق………………………….. ۳ فرضیه­های تحقیق……………………….. ۴ پیشینه تحقیق…………………………. ۵ اهداف […]