خانه / علوم انسانی / حقوق (صفحه 20)

حقوق

پایان نامه ارشد با عنوان آثارحقوقی  قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران

موضوع: آثارحقوقی  قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران  فهرست مطالب عنوان                                                                                                           صفحه چکیده…………………………………………………………………………………………………………………… ۱ فصل اوّل: کلیات مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… ۳ بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………… ۴ سابقه علمی …………………………………………………………………………………………………………… ۵ اهداف…………………………………………………………………………………………………………………… ۵ سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………… ۵ سوال اصلی…………………………………………………………………………………………………………….. ۵ سوالات فرعی…………………………………………………………………………………………………………. ۵ فرضیه‏های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۶ فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………… ۶ فرضیه‌های فرعی……………………………………………………………………………………………………… ۶ …

مشاهده بیشتر

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

عنوان آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی   فهرست مطالب عنوان                                                                                                          صفحه چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱ بیان مسأله تحقیق.. ۲ سؤالات تحقیق.. ۲ فرضیه ها ۲ اهداف تحقیق.. ۳   مقدمه. ۴ بخش اول: انعقاد قرارداد ارفاقی.. ۶  فصل اول: کلیات… ۸  مبحث اول: ختم عملیات ورشکستگی …

مشاهده بیشتر

دانلود پایان نامه با عنوان آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

  آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران چکیده عقد فاسد در عالم واقعیت و اعتبار کأن لم یکن است و اثری ندارد با این حال ممکن است متعاقدین از فساد عقد بی‌اطلاع بوده و آثار عقد صحیح را در روابط خود بر آن مترتب کرده …

مشاهده بیشتر

پایان نامه ارشد با عنوان آثار حقوقی الحاق ایران به موافقت نامه تریپس

عنوان : آثار حقوقی الحاق ایران به موافقت نامه تریپس چکیده با توجه به گسترش روز افزون حیطه حقوق مالکیت فکری از قرن گذشته تاکنون و ضرورت بازنگری در قوانین و هماهنگ سازی قوانین داخلی با مقررات و کنوانسیون های بین المللی ، هم چنین ورود ایران به سازمان تجارت …

مشاهده بیشتر

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان آثار حقوقی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر بهره برداری و عرضه جهانی نفت

  موضوع: آثار حقوقی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر بهره برداری و عرضه جهانی نفت   فهرست اجمالی مطالب پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………………………….(۱۸-۱۶) طرح اجرایی رساله……………………………………………………………………………………………………………..(۳۸-۱۹) بخش اوّل: سازمان جهانی تجارت و جایگاه آن در حوزه نفت.……………………………………….(۱۳۶-۳۹) فصل اوّل: نفت یک کالای راهبردی استثنایی…………………………………………………………………(۵۵-۴۰) فصل دوّم: دور نمای کلی سازمان جهانی تجارت…………………………………………………………….(۷۰-۵۶) …

مشاهده بیشتر

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان  آثار تأمین خواسته در حقوق ایران

موضوع:        آثار تأمین خواسته در حقوق ایران                                                                                چکیده تامین خواسته درحقیقت توقیف ودرامنیت قراردادن اموال منقول وغیر منقول خوانده می باشد برای آنکه ازتضییع وتفریط خواسته جلوگیری به عمل آید. تامین خواسته ازجمله موارد طواری دادرسی دانسته اند چون می تواندضمن دادرسی یادرجریان دادرسی تاقبل ازصدورحکم …

مشاهده بیشتر

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری چکیده   آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری   دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد کنترل قضایی در سیستم حقوق اداری ایران وظیفه دارد تا در صورت بروز هر کدام از موارد احصاء شده در ماده ۱۹ قانون …

مشاهده بیشتر

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ایقاع مشروط در حقوق ایران

 عنوان:         ایقاع مشروط در حقوق ایران   فهرست: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۱                        بخش اول: مفاهیم، اقسام، شرایط صحت ایقاع و شرط فصل اول: مفاهیم……………………………………………………………………………………………. ۶ مبحث اول: مفهوم ایقاع ………………………………………………………………………………….. ۶ بند اول: مفهوم لغوی ………………………………………………………………………………………. ۶ بند دوم: مفهوم اصطلاحی………………………………………………………………………………… ۶ مبحث دوم: مفهوم شرط…………………………………………………………………………………… ۸ …

مشاهده بیشتر

پایان نامه ارشد با عنوان اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک

 عنوان : اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک  عنوان                                                                                                                    صفحه  چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………۲ فصل اول : کلیات ۱-۱- پیشینه تاریخی……………………………………………………………………………………………………………………..۵ ۱-۲- واژه شناسی………………………………………………………………………………………………………………………..۶ ۱-۲-۱- اهلیت…………………………………………………………………………………………………………………………….۶ ۱-۲-۱-۱- اهلیت تمتع…………………………………………………………………………………………………………………۶ ۱-۲-۱-۲- اهلیت استیفاء………………………………………………………………………………………………………………۶ ۱-۲-۲- اهلیت اشخاص……………………………………………………………………………………………………………….۷ ۱-۲-۲-۱- اهلیت شخص حقیقی…………………………………………………………………………………………………..۷ ۱-۲-۲-۲- اهلیت …

مشاهده بیشتر

دانلود پایان نامه با عنوان اولین جلسه دادرسی مدنی در نظام قضایی ایران

  موضوع پایان نامه: اولین جلسه دادرسی مدنی در نظام قضایی ایران چکیده قانونگذار ایران با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی و کوتاه کردن زمان دادرسی ها، برای اولین جلسه دادرسی ، ارزش خاص قائل شده و مقررات نسبتا سنگینی را پیش بینی کرده است که رعایت آنها برای اصحاب …

مشاهده بیشتر