پایان نامه ارشد با عنوان تحلیل حقوقی جرم شناختی دریافت مبالغ غیر رسمی توسط پزشکان

 عنوان: تحلیل حقوقی جرم شناختی دریافت مبالغ غیر رسمی توسط پزشکان فهرست عنوان                                                                                             شماره صفحه چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………۱ مقدمه. ۳ فصل اول : کلیات ۱-۱بیان مسئله. ۴ ۱-۲ضرورت و اهمیت… ۵ ۱-۳اهداف پژوهش…. ۶ ۱-۴سؤالات و فرضیه های پژوهش…. ۶ ۱-۵روش پژوهش…. ۸ ۱-۶ پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….. ۸ ۱-۷تبیین مفاهیم وتعاریف… ۹ …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

     عنوان : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی فهرست مطالب چکیده ۳ مقدمه. ۳ فصل اول : کلیات تحقیق.. ۳ ۱-۱- شرح وبیان مسأله پژوهش… ۳ ۱-۲- اهمیت و ضرورت موضوع. ۳ ۱-۳- پیشینه وتاریخچه موضوع تحقیق.. ۳ ۱-۴- سؤال های تحقیق.. ۳ ۱-۴-۱-سوال اصلی.. ۳ ۱-۴-۲-سوال های فرعی.. …

پایان نامه ارشد با عنوان تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی

  عنوان: تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی چکیده: از جمله ملزومات حفظ تعادل در امنیت مالی و روحی زندگانی بشر، رعایت حقوق دیگران است. برهم زدن این تعادل در امور حقوقی و مدنی با ضمانت اجرای ویژه ی این حوزه، یعنی مسئولیت مدنی به جبران ها همراه …

دانلود پایان نامه با عنوان تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی ناشی از تولید دارو و مقایسه آن با نظام FDA

  عنوان تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی ناشی از تولید دارو و مقایسه آن با نظام FDA   فهرست مطالب چکیده                                                                                                            ۱ مقدمه                                                                                                             ۲ بیان مسأله                                                                                                     ۲ سؤالات تحقیق                                                                                               ۳ الف- سؤال اصلی تحقیق                                                                                  ۳ ب- سؤالات فرعی تحقیق                                                                                 ۳ فرضیات تحقیق                                                                                               ۴ روش تحقیق                                                                                                  ۴ پیشینه تحقیق                                                                                                  ۴ ضرورت تحقیق                                                                                               …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تجارت خدمات در حقوق ایران و موافقتنامه عمومی تجارت خدمات

  تجارت خدمات در حقوق ایران و موافقتنامه عمومی تجارت خدمات                                                                               …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تبیین نمایندگی تجاری با رویکردی به لایحه تجارت ۱۳۹۰

  عنوان پایان نامه: تبیین نمایندگی تجاری با رویکردی به لایحه تجارت ۱۳۹۰ چکیده پایان نامه / رساله کلید واژه ها: قرارداد نمایندگی تجاری؛ نمایندگی مستقل، نمایندگی غیر مستقل، آمر، نماینده تجاری، خاتمه قرارداد نمایندگی چکیده:   امروزه فعالیت­های تجاری و اقتصادی محدود به مکان و زمان خاصی نمی­شود و …

پایان نامه ارشد با عنوان تبیین مورد معامله در پرتو حقوق اقتصادی

  عنوان: تبیین مورد معامله در پرتو حقوق اقتصادی چکیده در نظام حقوقی ایران، در یک تقسیم منطقی و شکلی، مورد معامله به عین معیّن، در حکم معیّن و کلّی، تقسیم شده و ضمانت‎اجراهای اجرای اجباری، فسخ و مسئولیت قراردادی برای آن پیش‎بینی شده است. بسیاری از نویسندگان، بدون تعرّض …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تبیین مرز میان سبب مدنی و سبب کیفری در حقوق ایران  

تبیین مرز میان سبب مدنی و سبب کیفری در حقوق ایران چکیده یکی از مباحثی که قانونگذار در هر یک از دو نظام حقوقی و کیفری در خصوص آن حکم صادر کرده است، بحث تسبیب می­باشد. سبب در لغت به معنای ریسمان، پیوند و آنچه چیزی را پدید می­آورد، آمده …

دانلود پایان نامه با عنوان تبیین مبانی جرایم در حکم محاربه

  تبیین مبانی جرایم در حکم محاربه چکیده تبیین مبانی جرایم درحکم محاربه که بخشی از جرایم را در گستره­ی حقوق کیفری ایران تشکیل می­دهند، ضرورتی است اساسی که در پژوهش­ها و تتبعات پیشین کم­تر به آن اشاره شده است. این جرایم علی­رغم اینکه اصولا در ابعاد ماهوی با جرم …

پایان نامه ارشد با عنوان تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی

عنوان: تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی فهرست مطالب عنوان                                                                                                            شماره صفحه   فصل اول کلیات تحقیق.. ۱ مقدمه. ۲ سوابق مربوط.. ۵ فرضیات پژوهش… ۷ سوالات پژوهش… ۸ اهداف تحقیق.. ۸ روش کار. ۹ مبحث اول: مقایسه اقاله با عناوین حقوقی مشابه. …