خانه / علوم انسانی / حقوق (صفحه 10)

حقوق

پایان نامه ارشد با عنوان بررسی فقهی حقوقی کنوانسیون ژنو (مصوب ۱۹۴۹) در ارتباط با حقوق اسیر جنگی

عنـــوان پایان نامــه بررسی فقهی حقوقی کنوانسیون ژنو (مصوب ۱۹۴۹) در ارتباط با حقوق اسیر جنگی    چکیده مراد از این پژوهش بررسی حقوق اسرای جنگی در کنوانسیون ژنو به قصد,  قیاس آن با قوانین اسلام نسبت به اسیر  در اسلام می باشد.  در این پژوهش از کتب و مقالاتی …

مشاهده بیشتر

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی

  عنوان: بررسی فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲ الف: طرح مسئله و موضوعات اصلی پژوهش …………………………………………………………………….. ۳ ب: پرسش­های پژوهش …………………………………………………………………………………………………… ۴ ج: فرضیات اصلی …………………………………………………………………………………………………………… ۴ د: اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………. …

مشاهده بیشتر

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی

  عنوان: بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی فهرست مطالب چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲ ۱- بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴ ۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….۴ ۳- سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴ ۴- فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۵ ۵- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵ ۶- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵ ۷- ساختار تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶ فصل اول(کلیات) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷ ۱-۱ – …

مشاهده بیشتر

پایان نامه ارشد با عنوان بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏شده در قانون مجازات اسلامی

 عنوان: بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏شده در قانون مجازات اسلامی فهرست مطالب عنوان                                                                                                                      صفحه چکیده ۱ مقدمه. ۲ کلیات تحقیق.. ۴ ۱- بیان مسأله. ۵ ۲- پیشینه تحقیق.. ۷ ۳- پرسش‏های تحقیق.. ۸ ۴- اهداف تحقیق.. ۸ ۵- فرضیه‏های تحقیق.. ۸ ۱-۱مفهوم مجازات.. ۱۱ ۳٫جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب …

مشاهده بیشتر

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی فقهی – حقوقی پرداخت دیه غیرمسلمان و بیگانگان از بیت المال

  عنوان: بررسی فقهی – حقوقی پرداخت دیه غیرمسلمان و بیگانگان از بیت المال چکیده در مورد مسئولیت بیت المال مسلمین نسبت به جنایتی که شخص غیر مسلمان در قلمرو کشورجمهوری اسلامی ایران مرتکب می‏شود‏یا جنایتی که به او وارد می‏گردد، تصریح فقهی و قانونی وجود ندارد و در کتاب‏های …

مشاهده بیشتر

پایان نامه ارشد با عنوان بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

  عنوان: بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل اختصارات:                                                                               A.A.S.L:American Association Of School  Librarians. A.D.I:Academic De Droit International De La Haye. A.F.D.D:Air Forc Doctrine Document. A.F.F:Army Families Federation. A.F.L.R:Air Force Law Review. A.J.I.L:American Journal of International Law. A.L.R:American Law Reports. A.P.I:The …

مشاهده بیشتر

پایان نامه ارشد با عنوان بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر

عنوان : بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر  فهرست عنوان                                                                                                                                                                   صفحه مقدمه——————————————————————————————-۱ فصل اول– کلیات(تعاریف ومفاهیم) ————————————— ۸  مبحث اول– ماهیت وویژگی های عقداجاره ———————————–۸      گفتار اول – مفهوم وتعریف اجاره ————————————— ۸ گفتار دوم – ویژگی های عقداجاره ————————————–۱۲                           الف- لازم بودن …

مشاهده بیشتر

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارشهای قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری  (شهر ایلام در سال۱۳۹۲)

  عنوان: بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارشهای قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری  (شهر ایلام در سال۱۳۹۲)   فهرست مطالب عنوان                                                                                                          صفحه چکیده ۱   فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱٫مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… ۳ ۱-۲٫بیان مسئله. ۵ ۱-۳٫ اهمیت و ضرورت  تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۶ ۱-۴٫انگیزه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. ۷ ۱-۵٫اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… ۷ …

مشاهده بیشتر

دانلود پایان نامه با عنوان بررسی عوامل موثر در اثربخشی فعالیت های روابط عمومی های کشور

بررسی عوامل موثر در اثربخشی فعالیت های روابط عمومی های کشور   چکیده امروزه، عقیده بر این است که سازمان ها بدون توجه به کارایی و اثربخشی دقیق برنامه ها، امکان ادامه حیات ندارند. برنامه‌ریزی برای دستیابی به اثربخشی در عملکردها و وظایف، مستلزم آگاهی از فرصت ها و تهدیدهای …

مشاهده بیشتر

پایان نامه ارشد با عنوان بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات  اداری در شهر خرم آباد

  عنوان: بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات  اداری در شهر خرم آباد فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..  ۲ ۱-۲- بیان مسئله  …………………………………………………………………………………………………………………… ۴ ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………  ۵ ۱-۴- اهداف تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………… ۶ ۱-۵- فرضیه‏های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………   ۶ ۱-۶- مدل مفهومی …

مشاهده بیشتر