پایان نامه ارشد با عنوان مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل خسارات در حقوق ایران 

مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل خسارات در حقوق ایران      چکیده:       اتومبیل همراه با امکانات نوینی که از نظر حمل ونقل و ترابری در اختیار بشر قرار داده است خطرات گوناگونی را نیز برای بشر پیش آورد. در مقابل این خطرات، مسئولیت مدنی …

دانلود پایان نامه با عنوان معامله اعضاء بدن انسان در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان

  معامله اعضاء بدن انسان در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان چکیده   پیشرفت های روزافزون علم پزشکی و تحولات بنیادین در آن، موجب حدوث موضوعات نوظهوری در عرصه های مرتبط با دانش پزشکی از جمله علم حقوق شده است. در این زمینه تحولات …

پایان نامه ارشد با عنوان مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال مصرف­کنندگان

  عنوان مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال مصرف­کنندگان فهرست مطالب عنوان                                                                                                         صفحه چکیده…………………………………………………………………………………………… ۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………. ۲ الف) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………….. ۳ ب) مرور ادبیات و سوابق مربوطه…………………………………………………………….. ۳ ج) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق………………………………………………………. ۳ د) اهداف مشخص تحقیق ………………………………………………………………………. ۳ ه) سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………….. …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی  مصوبه جدید

  عنوان: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید   فهرست مطالب عنوان                                                                                             صفحه چکیده ………………………………………………………………………………….. ۱ مقدمه……………………………………………………………………………………. ۲   فصل اول ) بررسی مفاهیم ، ارکان و  تحولات حاکم بر مسئولیت کیفری مبحث اول : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری………………………………………… ۱۱ گفتار اول: بررسی تغییرات …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده

  عنوان مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده فهرست مطالب عنوان                                                                                                                    صفحه چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۲ الف) بیان موضوع تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲ ب) پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳ ج) اهمیّت و انگیزه انتخاب موضوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. ۳ د) سوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳ ه) اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴ و) …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران وکامن لا

  عنوان: مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران وکامن لا چکیده   دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال …

دانلود پایان نامه با عنوان مسؤولیت مدنی دولت در قبال حوادث تروریستی

  عنوان مسؤولیت مدنی دولت در قبال حوادث تروریستی فهرست مطالب عنوان                                                                                                          صفحه چکیده ۱ مقدمه. ۲ فصل اول:کلیات مسؤولیت مدنی، تروریسم و دولت ۱-۱- مفهوم مسؤولیت… ۷ ۱-۱-۱- مفهوم مسؤولیت مدنی.. ۸ ۱-۱-۲- انواع مسؤولیت… ۸ ۱-۱-۲-۱- مسؤولیت اخلاقی.. ۸ ۱-۱-۲-۲- مسؤولیت کیفری.. ۱۰ ۱-۱-۲-۳- مسؤولیت مدنی.. ۱۱ ۱-۱-۳- …

پایان نامه ارشد با عنوان مسؤولیت مدنی تأخیر در پرواز هواپیما در کنوانسیون ورشو و حقوق ایران

  عنوان مسؤولیت مدنی تأخیر در پرواز هواپیما در کنوانسیون ورشو و حقوق ایران فهرست مطالب عنوان                                                                                                   صفحه چکیده………………………………………………………………………………………………………………. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. فصل اول: کلیات ۱-۱ مبحث اول: مسؤولیت مدنی…………………………………………………………………………….. ۱-۱-۱ گفتار اول: مفهوم مسؤولیت مدنی و انواع آن…………………………………………………….. ۱-۱-۲ گفتار دوم: مبانی مسؤولیت………………………………………………………………………….. ۱-۱-۳ گفتار سوم: تعریف مسؤولیت مدنی ………………………………………………………………. …

دانلود پایان نامه با عنوان مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران

  عنوان: مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران فهرست مطالب عنوان                                                                                                       صفحه  چکیده تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۱ کلیات تحقیق الف. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۲ ب. موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۳ پ. هدف کلی و آرمانی تحقیق…………………………………………………………………………………. ۴ ت.اهداف جزئی تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۴ ث. پرسش اصلی تحقیق ………………………………………………………………………………………… ۴ ج. فرضیه …

دانلود پایان نامه با عنوان مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی

  عنوان: مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی   فهرست مطالب:   چکیده: ۱ مقدمه. ۲ فصل اول ـ مفاهیم و مبانی.. ۶ مبحث اول: مفهوم و مبانی حمایت از حریم خصوصی.. ۶ گفتار اوّل ـ مفهوم حریم خصوصی.. ۶ الف ـ معنای لغوی حریم خصوصی.. ۸ ب ـ …