دانلود پایان نامه با عنوان تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده حسابداری  و مدیریت پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A » گرایش حسابداری     عنوان : تأثیر سرمایه فکری در کاهش […]

پایان نامه ارشد با عنوان تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( (M .A. گرایش : حسابداری   عنوان تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در […]

دانلود پایان نامه با عنوان تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد

        دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده اقتصاد و حسابداری ، گروه حسابداری پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته حسابداری   عنوان: تاثیر […]

پایان نامه ارشد با عنوان تاثیر درماندگی مالی بر تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی و اثر این نوع از تامین مالی بر عملکرد شرکت در شرایط درماندگی مالی

    دانشگاه آزاد اسلامی دانشکدهاقتصاد وحسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: حسابداری   عنوان: تاثیر درماندگی مالی بر تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی […]

پایان نامه ارشد با عنوان تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نا متقارن هزینه ها

    دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc)  گرایش: حسابداری عنوان: تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نا متقارن هزینه ها   […]

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی

                            دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده مدیریت و حسابداری  گروه آموزشی حسابداری پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.       رشته: حسابداری     عنوان: تاثیر بیش اعتمادی مدیریت […]

پایان نامه ارشد با عنوان تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی ارائه شده جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

دانشکده علوم اداری و اقتصادی گروه حسابداری، گرایش حسابداری عنوان پایان نامه: تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی ارائه شده جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد   چکیده: […]

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی رابطه بین حساسیت سرمایه­ گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایه­ ای در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم پایان نامه نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ( MA )   عنوان بررسی رابطه بین حساسیت سرمایه­ گذاری جریان های نقدی و سطوح […]