پایان نامه ارشد با عنوان تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده حسابداری  و مدیریت پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A » گرایش حسابداری     عنوان : تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران       فهرست مطالب عناوین                                                                   …

پایان نامه ارشد با عنوان تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( (M .A. گرایش : حسابداری   عنوان تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   1392 فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                                      صفحه چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱ فصل اول: …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

    دانشگاه آزاد اسلامی واحد …….. دانشکده مدیریت، گروه  حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  گرایش: حسابداری   عنوان: تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه     چکیده: ۱ مقدمه: ۲ فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱مقدمه ۴ ۲-۱ بیان مسأله ۴ ۳-۱ اهمیت تحقیق. …

دانلود پایان نامه با عنوان تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد

        دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده اقتصاد و حسابداری ، گروه حسابداری پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته حسابداری   عنوان: تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد     بسمه تعالی دانشکده اقتصاد و حسابداری …

پایان نامه ارشد با عنوان تاثیر درماندگی مالی بر تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی و اثر این نوع از تامین مالی بر عملکرد شرکت در شرایط درماندگی مالی

    دانشگاه آزاد اسلامی دانشکدهاقتصاد وحسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: حسابداری   عنوان: تاثیر درماندگی مالی بر تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی و اثر این نوع از  تامین مالی بر عملکرد شرکت در شرایط درماندگی مالی نام واحد دانشگاهی:      کد واحد: کد …

پایان نامه ارشد با عنوان تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نا متقارن هزینه ها

    دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc)  گرایش: حسابداری عنوان: تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نا متقارن هزینه ها         فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                    صفحه چکیده ۱ فصل اول: کلیات طرح تحقیق.. ۲ ۱-۱ مقدمه. ۳ ۱-۲ تشریح …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی

                            دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده مدیریت و حسابداری  گروه آموزشی حسابداری پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.       رشته: حسابداری     عنوان: تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی     چکیده ۱ فصل اول:کلیات تحقیق ۱-۱) مقدمه. ۳ ۱-۲) تشریح و بیان مسئله. …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی ارائه شده جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

دانشکده علوم اداری و اقتصادی گروه حسابداری، گرایش حسابداری عنوان پایان نامه: تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی ارائه شده جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد   چکیده: هیجانات نقش مهمی را در مدیریت سازمان ایفا می‌کنند، هوش هیجانی مهارتی است که عملکرد افراد را در زمینه‌های رهبری، …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت

      موسسه آموزش عالی ارشاد‏ پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری موضوع : تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت       چکیده : ارائه مجدد صورتهای مالی برای بازار، حاوی اطلاعات جدیدی است. از دیدگاه سرمایه گذاران اخبار ارائه مجدد صورتهای …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی رابطه بین حساسیت سرمایه­ گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایه­ ای در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم پایان نامه نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ( MA )   عنوان بررسی رابطه بین حساسیت سرمایه­ گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایه­ ای در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران   فهرست   عنوانصفحه چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱ ۱- کلیات …