پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تطبیقی موضوع عبادت اطفال از منظر فقهای شیعه و اهل سنت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A. » گرایش:   عنوان: بررسی تطبیقی موضوع عبادت اطفال از منظر فقهای شیعه و اهل سنت       فهرست مطالب چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………..۱ […]

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی مقایسه ای دیدگاههای امام خمینی (ره) و آیت الله خویی (ره) در مسئله ی شروط قصاص نفس

دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.» گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی عنوان: بررسی مقایسه ای دیدگاههای امام خمینی (ره) و […]