پایان نامه ارشد با عنوان چگونگی مواجهه علمای شیعه با حاکمان با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره)

دانشکده  شیعه شناسی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مطالعات تاریخ تشیع عنوان چگونگی مواجهه علمای شیعه با حاکمان  با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره)       چکیده امام خمینی […]

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان چگونگی مواجهه امیرالمؤمنین۷ با تخلّفات کارگزاران

بسم الله الرّحمن الرّحیم پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش نهج البلاغه عنوان پایان نامه چگونگی مواجهه امیرالمؤمنین۷ با تخلّفات کارگزاران       چکیده در حکومت امیرالمؤمنین۷ ـ همانند تمام […]