پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بازتاب عاشورا در شعر شاعران عصر صفویه

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی   موضوع بازتاب عاشورا در شعر شاعران عصر صفویه     فهرست مطالب عنوان                                                                                                                            صفحه پیشگفتار  ………………………………………………………………………………………………………………………………….۲ فصل اول : کلیات ۱-۱٫ موضوع تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۷ ۲-۱٫ بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………….۷ ۳-۱٫ پرسش های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….۸ ۴-۱٫ اهمیت وضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………۸ …

دانلود پایان نامه با عنوان        زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی و نیز واژه‌های عربی

       زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی و نیز واژه‌های عربی   مقدّمه زبان محمل تداوم فرهنگی و مهم‌ترین ابزار برقراری ارتباط میان ما و گذشتگان و نیز آیندگان است امّا زبان زنده از گذر ایّام تأثیر می‌پذیرد و به …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ریخت شناسی شخصیت در بهمن نامه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی «M.A.»   عنوان ریخت شناسی شخصیت در بهمن نامه     فهرست مطالب     عنوان                                                                                             صفحه   چکیده فارسی…………………………..   فصل اول: کلیات……………………….. مقدمه………………………………… بیان مسآله…………………………… اهداف تحقیق………………………….. فرضیات تحقیق…………………………. کاربران تحقیق…………………………   فصل دوم: مبانی نظری…………………… …

پایان نامه ارشد با عنوان دو اثر از نظر موارد ذکر شده(زبان،بیان،محتوا،ساختارهای فکری،زیباشناسی،آوایی،لغوی،نحوی)بررسی و برتری های هرکدام بویژه از شاهنامه

دو اثر از نظر موارد ذکر شده(زبان،بیان،محتوا،ساختارهای فکری،زیباشناسی،آوایی،لغوی،نحوی)بررسی و برتری های هرکدام بویژه از شاهنامه   چکیده حماسه آئینه ای در برابرتلاش یک ملت به منظور احیاء و جاودانگی است .ملتی که ادبیات حماسی را ارج مینهد، ملتی است با پیشینه ای درخشان و در جستجوی نقطه ی اتصالی برای …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان دراختیار گذاشتن این یافته ها نزد دانشجویان وپژوهشگران ادبیات فارسی وپژوهشگران جامعه شناسی وعلاقمندان به فرهنگ فارسی

دراختیار گذاشتن این یافته ها نزد دانشجویان وپژوهشگران ادبیات فارسی وپژوهشگران جامعه شناسی وعلاقمندان به فرهنگ فارسی   چکیده ظهیر الدین فاریابی از شاعران قرن ششم است که از سبک خراسانی  به سبک عراقی می گراید وی علوم بسیاری از جمله علم نجوم را می دانسته است اصطلاحات فراوان نجومی …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تحلیل خطای نوشتاری فارسی آموزان چینی زبان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان شناسی گرایش آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان عنوان: تحلیل خطای نوشتاری فارسی آموزان چینی زبان   چکیده پژوهش حاضر به بررسی خطاهای نوشتاری فارسی‌آموزان چینی‌زبان اختصاص دارد. از آنجایی که تحلیل خطا می‌تواند به عنوان ابزاری مهم، برای یافتن نقاط ضعف زبان‌آموزان …

دانلود پایان نامه با عنوان ادبیات فارسی درباره مطالعه تطبیقی فارسی و عربی

 ادبیات فارسی درباره مطالعه تطبیقی فارسی و عربی                        بسم الله تیمّناً بذکره و به نستعین۱ أحمدُ الله علی نوالِه، و الصلوه علی نبیّه۲ محمّد و آله؛ أمّا بعد فإنی انتهزتُ قبلَ هذا الزمان وسَناً مِن نواظر الدوران، و سَناً فی غیاهب الطّوارق و الحدَثان؛ فألَّفتُ کتاباً یَشتملُ علی …

دانلود پایان نامه با عنوان تغذیه و آداب آن در آثار منظوم و منثور فارسی از آغاز تا قرن دهم هجری 

تغذیه و آداب آن در آثار منظوم و منثور فارسی از آغاز تا قرن دهم هجری   چکیده : این پایان نامه با عنوان ” تغذیه و آداب آن  در آثار منظوم و منثور فارسی از آغاز تا قرن دهم هجری ” به بررسی آداب تغذیه ای در آثار نظم …

پایان نامه ارشد با عنوان نور و ظلمت از دیدگاه گنوسی و مقایسه و تطبیق آن با مثنوی معنوی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش: زبان و ادبیات فارسی   عنوان: نور و ظلمت از دیدگاه گنوسی و مقایسه و تطبیق آن با مثنوی معنوی   فهرست مطالب عنوان                                                                                              صفحه فصل …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی   دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان دانشکده علوم انسانی، گروه ادبیات فارسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: زبان و ادبیات فارسی   عنوان: نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان …