پایان نامه ارشد با عنوان بررسی آرایه‏های بدیعی در اشعار استاد یدالله بهزاد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی   عنوان : بررسی آرایه‏های بدیعی در اشعار استاد یدالله بهزاد     فهرست مطالب چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱ مقدمه ۲ فصل اول […]

دانلود پایان نامه با عنوان بازتاب عاشورا در شعر شاعران عصر صفویه

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی   موضوع بازتاب عاشورا در شعر شاعران عصر صفویه     فهرست مطالب عنوان                                                                                                                            صفحه پیشگفتار  ………………………………………………………………………………………………………………………………….۲ […]

پایان نامه ارشد با عنوان        زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی و نیز واژه‌های عربی

       زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی و نیز واژه‌های عربی   مقدّمه زبان محمل تداوم فرهنگی و مهم‌ترین ابزار […]

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ریخت شناسی شخصیت در بهمن نامه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی «M.A.»   عنوان ریخت شناسی شخصیت در بهمن نامه     فهرست مطالب     عنوان                                                                                             صفحه   […]

پایان نامه ارشد با عنوان دو اثر از نظر موارد ذکر شده(زبان،بیان،محتوا،ساختارهای فکری،زیباشناسی،آوایی،لغوی،نحوی)بررسی و برتری های هرکدام بویژه از شاهنامه

دو اثر از نظر موارد ذکر شده(زبان،بیان،محتوا،ساختارهای فکری،زیباشناسی،آوایی،لغوی،نحوی)بررسی و برتری های هرکدام بویژه از شاهنامه   چکیده حماسه آئینه ای در برابرتلاش یک ملت به منظور احیاء و جاودانگی است […]

دانلود پایان نامه با عنوان دراختیار گذاشتن این یافته ها نزد دانشجویان وپژوهشگران ادبیات فارسی وپژوهشگران جامعه شناسی وعلاقمندان به فرهنگ فارسی

دراختیار گذاشتن این یافته ها نزد دانشجویان وپژوهشگران ادبیات فارسی وپژوهشگران جامعه شناسی وعلاقمندان به فرهنگ فارسی   چکیده ظهیر الدین فاریابی از شاعران قرن ششم است که از سبک […]

پایان نامه ارشد با عنوان نور و ظلمت از دیدگاه گنوسی و مقایسه و تطبیق آن با مثنوی معنوی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش: زبان و ادبیات فارسی   عنوان: نور […]