خانه / علوم انسانی

علوم انسانی

پایان نامه ارشد با عنوان مسؤولیت مدنی دولت در قبال حوادث تروریستی

  عنوان مسؤولیت مدنی دولت در قبال حوادث تروریستی فهرست مطالب عنوان                                                                                                          صفحه چکیده ۱ مقدمه. ۲ فصل اول:کلیات مسؤولیت مدنی، تروریسم و دولت ۱-۱- مفهوم مسؤولیت… ۷ ۱-۱-۱- مفهوم مسؤولیت مدنی.. ۸ ۱-۱-۲- انواع مسؤولیت… ۸ ۱-۱-۲-۱- مسؤولیت اخلاقی.. ۸ ۱-۱-۲-۲- مسؤولیت کیفری.. ۱۰ ۱-۱-۲-۳- مسؤولیت مدنی.. ۱۱ ۱-۱-۳- …

مشاهده بیشتر

دانلود پایان نامه با عنوان مسؤولیت مدنی تأخیر در پرواز هواپیما در کنوانسیون ورشو و حقوق ایران

  عنوان مسؤولیت مدنی تأخیر در پرواز هواپیما در کنوانسیون ورشو و حقوق ایران فهرست مطالب عنوان                                                                                                   صفحه چکیده………………………………………………………………………………………………………………. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. فصل اول: کلیات ۱-۱ مبحث اول: مسؤولیت مدنی…………………………………………………………………………….. ۱-۱-۱ گفتار اول: مفهوم مسؤولیت مدنی و انواع آن…………………………………………………….. ۱-۱-۲ گفتار دوم: مبانی مسؤولیت………………………………………………………………………….. ۱-۱-۳ گفتار سوم: تعریف مسؤولیت مدنی ………………………………………………………………. …

مشاهده بیشتر

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران

  عنوان: مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران فهرست مطالب عنوان                                                                                                       صفحه  چکیده تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۱ کلیات تحقیق الف. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۲ ب. موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۳ پ. هدف کلی و آرمانی تحقیق…………………………………………………………………………………. ۴ ت.اهداف جزئی تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۴ ث. پرسش اصلی تحقیق ………………………………………………………………………………………… ۴ ج. فرضیه …

مشاهده بیشتر

پایان نامه ارشد با عنوان مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی

  عنوان: مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی   فهرست مطالب:   چکیده: ۱ مقدمه. ۲ فصل اول ـ مفاهیم و مبانی.. ۶ مبحث اول: مفهوم و مبانی حمایت از حریم خصوصی.. ۶ گفتار اوّل ـ مفهوم حریم خصوصی.. ۶ الف ـ معنای لغوی حریم خصوصی.. ۸ ب ـ …

مشاهده بیشتر

دانلود پایان نامه با عنوان مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح

عنوان: مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح فهرست مطالب عنوان                                                                                                     صفحه چکیده……………………………………………………………………………………….. ۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………. ۲ گفتار اول: ساختار تحقیق……………………………………………………………………. ۳ گفتار دوم: بیان مسأله………………………………………………………………………… ۴ گفتار سوم: سوالهای تحقیق………………………………………………………………….. ۵ گفتار چهارم: فرضیه های تحقیق……………………………………………………………. ۶ گفتار پنجم: روش تحقیق…………………………………………………………………….. ۶ گفتار ششم: اهداف تحقیق……………………………………………………………………. ۶   فصل …

مشاهده بیشتر

پایان نامه ارشد با عنوان مذاکرات مقدماتی قبل از ایجاب و قبول در قراردادهای بین‌المللی و تطبیق آن با حقوق ایران

  عنوان : مذاکرات مقدماتی قبل از ایجاب و قبول در قراردادهای بین‌المللی و تطبیق آن با حقوق ایران فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                         صفحه چکیده ۱ تعاریف و مفاهیم. ۱ فصل اول- کلیات تحقیق.. ۳ مبحث اول- بیان مسأله. ۳ مبحث دوم- ضرورت و اهمیت موضوع. ۵ مبحث سوم- اهداف تحقیق.. …

مشاهده بیشتر

پایان نامه ارشد با عنوان مجازات بازدارنده در قانون مجازات  اسلامی مصوب ۱۳۹۲

مجازات بازدارنده در قانون مجازات  اسلامی مصوب ۱۳۹۲   چکیده مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲   آنچه در نظام قانونگذاری ایران به عنوان مجازات بازدارنده شناخته می شود دسته ای از واکنش های جزایی است که به علت ماهیت نوین و بی سابقه اسباب آن ها در …

مشاهده بیشتر

دانلود پایان نامه با عنوان مبنا و ماهیت تعهد طبیعی در فقه و حقوق

  عنوان : مبنا و ماهیت تعهد طبیعی در فقه و حقوق چکیده : ماده ۲۶۶ قانون مدنی در مبحث « وفای به عهد » از تعهداتی سخن می گوید که « برای متعهد له قانونا” حق مطالبه نمی باشد » در واقع طبق این ماده با وجود اینکه متعهد …

مشاهده بیشتر

پایان نامه ارشد با عنوان مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون

  موضوع: مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون چکیده رعایت حریم خصوصی کودکان و نوجوانان به منظور پرهیز از بدنام کردن آنها و اجتناب از الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و نوجوان،از مبانی مهمی همچون جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در …

مشاهده بیشتر

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مبانی و مصادیق توکیل ناپذیری ادله اثبات دعوی در حقوق خصوصی ایران

  عنوان: مبانی و مصادیق توکیل ناپذیری ادله اثبات دعوی در حقوق خصوصی ایران فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                             صفحه چکیده ۱ بیان مسئله. ۲ ضرورت و هدف تحقیق. ۳ سوال‌های تحقیق. ۴ سوال اصلی.. ۴ سؤال‌های فرعی.. ۴ فرضیه‌های تحقیق. ۴ فرضیه اصلی.. ۴ فرضیه‌های فرعی.. ۴ روش تحقیق. ۵ …

مشاهده بیشتر